AEGON belicht voortgang in groeistrategie tijdens analisten- en beleggersconferentie

22 Mei, 2007, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederlands, May 22 /PRNewswire/ -- AEGON (LSE: AGN ; NYSE: AEG) houdt vandaag en morgen in Amsterdam zijn halfjaarlijkse analisten- en beleggersconferentie, getiteld "Growing the Value". Tijdens de conferentie zal vooral worden ingegaan op de activiteiten van AEGON in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede op de vooruitgang die is geboekt om de waarde nieuwe productie van de groep te verdubbelen van EUR 550 miljoen in 2005 tot EUR 1,1 miljard in 2010. Daarnaast zal er tijdens een aantal bijeenkomsten gedurende de conferentie door leden van de Management Board en Senior Management van de landenunits worden gesproken over AEGON's groeistrategie, AEGON's kapitaalmanagement en ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa, Azië en Amerika.

"AEGON's recent bekendgemaakte eerste kwartaalresultaten lieten onder meer een aanhoudend winstgevende groei zien van de waarde nieuwe productie alsmede verbeteringen van ons intern rendement. Deze resultaten bevestigen dat we een beter dan verwachte vooruitgang hebben geboekt richting onze doelstelling om de waarde nieuwe productie te verdubbelen in 2010", zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO. "We zijn altijd blij als we de mogelijkheid hebben met beleggers van gedachten te wisselen over de stappen die zijn gezet om lange termijn waarde te creëren voor al onze belanghebbenden."

AEGON's waarde nieuwe productie geeft een goede indicatie van toekomstige waardecreatie en de toenemende internationale spreiding van de activiteiten van de onderneming. De afgelopen jaren heeft AEGON een solide basis gelegd voor verdere groei in de ontwikkelende markten in Europa en Azië. In 2006 steeg de totale waarde nieuwe productie met 41% tot EUR 775 miljoen. De waarde nieuwe productie van de Overige landen (Azië, Centraal- en Oost-Europa, Frankrijk en Spanje) bedroeg 20% van de totale waarde nieuwe productie van AEGON, terwijl deze landen slechts 6% van AEGON's totale embedded value 2006 voor hun rekening namen.

AEGON NEDERLAND

AEGON Nederland heeft goede vooruitgang geboekt bij de herpositionering van de organisatie in een snel veranderende markt. AEGON Nederland ligt op schema om in 2010 aan zijn groeidoelstellingen te voldoen. Deze houden in dat de nieuwe productie jaarlijks met 8 tot 10% toeneemt en dat de waarde nieuwe productie in 2010 meer dan verdubbeld is.

AEGON UK

AEGON UK streeft er naar het bedrijf winstgevend te laten groeien door te blijven diversifiëren naar producten met een hogere marge, door nieuwe distributiekanalen toe te voegen, door voort te bouwen op bestaande capaciteiten op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, vermogensbeheer en distributie en door die activiteiten te versterken die mogelijkheden bieden voor AEGON op de Britse markt. AEGON UK loopt voor op zijn doelstelling om in 2010 een marge waarde nieuwe productie(x) te hebben bereikt van ten minste 20% en een aandeel van ten minste 10% op de markt voor levensverzekeringen en pensioenen.

AEGON AMERIKA

AEGON USA zal het beleid voortzetten om administratieve functies te combineren om zo de efficiency te verbeteren. Ook zal AEGON USA verder gaan met het aanpassen van zijn productmix, met als doel een hoger percentage vermogensbeheerproducten. AEGON Amerika loopt voor op zijn doelstelling om in 2010 op een 84% hogere waarde nieuwe productie uit te komen.

(x) Waarde nieuwe productie vóór kapitaalkosten en vóór belastingen, gedeeld door de geannualiseerde premie-inkomsten

Alle slides van de presentaties die tijdens de conferentie worden gehouden zullen beschikbaar zijn op www.aegon.com. Onderstaande presentaties zijn te volgen via een live audio webcast. Het programma van de conferentie is als volgt:

  
  Dinsdag 22 mei 2007
 
  17:00  Welkom en opening van de conferentie
       Don Shepard, Voorzitter van de Raad van Bestuur
 
  17:20  AEGON The Netherlands - Progression toward 2010 Target
       Johan van der Werf, CEO AEGON NL
       Edgar Koning, CFO AEGON NL
 
  WOENSDAG 23 mei 2007
 
  8:30   AEGON UK - Progression toward "20/10" by 2010
 
       Otto Thoresen, CEO AEGON UK
       Mark Laidlaw, CFO AEGON UK
 
  10:00  Bijeenkomsten gedurende de rest van de dag

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact

  Group Corporate Affairs & Investor Relations


            Den Haag
  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31(0)70-344-83-44
  E-mail       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

PRN NLD/

BRON AEGON N.V.