AEGON benoemt Clare Bousfield tot Chief Financial Officer in Verenigd Koninkrijk

01 Jun, 2010, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 1, 2010 /PRNewswire/ -- AEGON heeft Clare Bousfield benoemd tot Chief Financial Officer van AEGON UK. Haar benoeming gaat in september van dit jaar in. Clare Bousfield heeft sinds 2001 verschillende functies bekleed bij Swiss Re, meest recent als hoofd Group Audit in Zürich.

Clare Bousfield volgt Bill Robertson op die heeft besloten zijn carrière elders voort te zetten na meer dan tien jaar bij AEGON te hebben gewerkt.

Van 1990 tot 2001 werkte Clare Bousfield voor PricewaterhouseCoopers. Zij was vooral actief voor cliënten in de verzekeringsindustrie en het vermogensbeheer in het Verenigd Koninkrijk. Ook werkte ze een aantal jaren in de Verenigde Staten. Bij Swiss Re was Clare Bousfield Chief Financial Officer voor de Brits levensverzekerings- en ziektekostenactiviteiten en voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de regio Afrika. Daarna aanvaardde zij een functie op groepsniveau.

Clare Bousfield is afgestudeerd in statistiek aan de universiteit van St. Andrews in Schotland. Zij heeft in 2009 het Advanced Management Program aan het Franse instituut INSEAD voltooid.

Jan Nooitgedagt, lid van de Management Board en CFO van AEGON: "We zijn verheugd dat we iemand met Clare's kwaliteiten hebben kunnen aantrekken. Haar brede internationale ervaring in de financiële sector en de verzekeringsindustrie zijn van groot belang nu we bezig zijn onze activiteiten aan te passen aan alle veranderingen die zich in de sector voordoen. Door Clare's benoeming, tezamen met de recente benoemingen van Chief Operating Officer Adrian Grace en Chief Risk Officer Charles Garthwaite, heeft AEGON UK nu een sterk team onder leiding van Otto Thoresen. We zijn Bill Robertson dankbaar voor alle bijdragen die hij de afgelopen tien jaar aan AEGON heeft geleverd. We wensen hem veel succes met deze nieuwe fase in zijn loopbaan."

Clare Bousfield: "Ik verheug me zeer op mijn rol als CFO bij AEGON UK. De verzekeringsindustrie maakt belangrijke tijden door, waarin de economische omstandigheden en de regelgeving sterk veranderen. Ik kijk er naar uit om samen met het team de mogelijkheden te benutten die voor ons liggen."

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     1e Kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     488 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   538 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     7,8 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     388 miljard 363 miljard
 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg met de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact
  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com
  
  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.