AEGON benoemt Mark Mullin tot President van AEGON Americas

26 Jan, 2009, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, January 26 /PRNewswire/ -- Mark Mullin, Executive Vice President van AEGON USA, is benoemd tot President van AEGON Americas en wordt verantwoordelijk voor de operaties in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika.

Mark Mullin is op dit moment verantwoordelijk voor de pensioenactiviteiten in de Verenigde Staten, alsmede voor de Amerikaanse activiteiten op het gebied van annuities en beleggingsfondsen. Mark Mullin is in 1987 bij AEGON in dienst gekomen.

Pat Baird, de huidige CEO van AEGON Americas, blijft direct verantwoordelijk voor het levenherverzekeringsbedrijf. Daarnaast blijft hij lid van de Management Board van AEGON N.V., waar hij onder meer verantwoordelijk is voor AEGON's operaties in Azië. Hij is op dit moment tevens voorzitter van de American Council of Life Insurers. Zijn

1-jarige termijn loopt in oktober 2009 af. Mark Mullin blijft rapporteren aan Pat Baird.

"Amerika is van groot belang voor het succes van onze lange termijn strategie", aldus Alex Wynanedts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. "Mark's uitgebreide kennis van ons Amerikaanse bedrijf en zijn uitstekende staat van dienst zijn zeer waardevol in ons streven onze positie verder te versterken in wat nog altijd de grootste markt voor levensverzekeringen en pensioenen ter wereld is."

AEGON Americas, met activiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië, heeft meer dan 15.000 medewerkers en ongeveer 20 miljoen klanten in de hele regio. Ongeveer 60% van AEGON's wereldwijde activiteiten vindt plaats in Amerika.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON & AEGON Americas

AEGON N.V.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft bijna 32.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                             Eerste negen
  Kerncijfers          2007          maanden 2008
 
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen       EUR 2,64 miljard    EUR 1,75 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen      EUR 3,27 miljard    EUR 2,03 miljard 
  Totaal stortingen       EUR 44,53 miljard   EUR 28,82 miljard
  Inkomsten genererende
  beleggingen (per 30
  september 2008)                   EUR 351 miljard

AEGON Americas

AEGON heeft activiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië. In de Verenigde Staten omvat het bedrijf onder meer Transamerica, Monumental Life en Western Reserve Life. In totaal hebben de onderdelen van AEGON Americas ongeveer 20 miljoen klanten, zo'n 100.000 agenten en meer dan 15.000 medewerkers. Ongeveer 60% van AEGON's wereldwijde activiteiten vindt plaats in Amerika.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze
   Financiële positie.
  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8344
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website
  http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.