AEGON betreedt Turkse levensverzekerings- en pensioenmarkt met overname van Ankara Emeklilik

26 Feb, 2008, 17:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 26 /PRNewswire/ -- AEGON heeft een overeenkomst gesloten om 100% van Ankara Emeklilik Anonim Sirketi (Ankara Emeklilik), een Turks levensverzekerings- en pensioenbedrijf, over te nemen van Polis Bakim ve Yardim Sandigi. Hiermee zet AEGON een eerste stap op de snelgroeiende Turkse markt voor levensverzekeringen en pensioenen. De transactie, die naar verwachting in de eerste helft van 2008 zal worden afgerond, moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder.

Turkije biedt aantrekkelijke lange termijn groeimogelijkheden voor AEGON. Het land, dat 74 miljoen inwoners telt, heeft een lage penetratiegraad voor levensverzekeringen en de particuliere pensioenmarkt heeft een aantrekkelijk groeipotentieel. Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, zegt: "We hebben Turkije steeds gezien als markt waar wij onze kennis en expertise op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen zouden kunnen inzetten. Door deze acquisitie beschikt AEGON nu over een goede uitgangspositie voor groei op deze steeds belangrijker wordende markt. We zullen gebruik maken van de uitgebreide ervaring die wij in Centraal- en Oost-Europa hebben opgedaan om de klanten in Turkije innovatieve en op hun behoefte afgestemde producten aan te bieden." De overname van Ankara Emeklilik vormt een aanvulling op AEGON's recente uitbreiding in Centraal- en Oost-Europa, waar AEGON actief is in vijf landen: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië.

Ankara Emeklilik heeft een gevestigde positie op de Turkse levensverzekerings- en pensioenmarkt, met meer dan 54.000 pensioenfondsdeelnemers en een beheerd vermogen van ongeveer EUR 35 miljoen*. Ankara Emeklilik maakt bij de verkoop van zijn producten en diensten gebruik van verschillende distributiekanalen. Het bedrijf heeft onder meer een overeenkomst gesloten om producten te verkopen via het nationale netwerk van 236 kantoren van Sekerbank.

Als onderdeel van zijn groeistrategie streeft AEGON ernaar zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa de komende jaren verder uit te breiden. AEGON verwacht het aantal pensioenfondsdeelnemers in 2010 meer dan te verdubbelen tot 2,5 miljoen. De waarde nieuwe productie van Centraal- en Oost-Europa, een belangrijke maatstaf voor de toekomstige winstgevendheid van de groep, zal naar verwachting in dezelfde periode toenemen tot EUR 100 miljoen tegenover EUR 46 miljoen in 2006.

* Bron: Pension Monitoring Center - 18 februari 2008

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com

  
  Contact:
                  AEGON, Den Haag

  Analisten & beleggers     +31-70-344-83-05
  Media             +31-70-344-83-44
  E-mail             gca-ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.