AEGON-CNOOC breidt verder uit in China met vergunning voor Zhejiang

07 Jun, 2007, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 7 /PRNewswire/ -- AEGON-CNOOC Life Insurance Company Ltd. breidt zijn activiteiten in de dichtbevolkte en snelgroeiende kustprovincies van China verder uit. De onderneming heeft een vergunning ontvangen van de Chinese toezichthouder China Insurance Regulatory Commission om levensverzekeringsactiviteiten te beginnen in de oostelijke provincie Zhejiang.

AEGON heeft in 2002 samen met de Chinese National Offshore Oil Corporation een 50/50 joint venture voor levensverzekeringen opgezet in Shanghai. Sindsdien hebben de partners hun activiteiten uitgebreid naar Beijing en naar de welvarende kustprovincies Jiangsu en Shandong. De Chinese provincies waarin AEGON-CNOOC nu actief is, omvatten een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen.

De verzekeringssector in Zhejiang is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2006 bedroeg de totale levensverzekeringspremie voor deze provincie ongeveer RMB 23 miljard(1) (EUR 2,2 miljard), een groei van 12% ten opzichte van 2005. De vestiging van AEGON-CNOOC in Zhejiang zal een uitgebreid assortiment van levensverzekeringen, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen aanbieden via een uitgebreid distributienetwerk van banken, agenten, brokers en direct marketing.

"China is voor AEGON een heel belangrijke groeimarkt, gegeven het enorme potentieel dat het land biedt voor levensverzekeringen en aanverwante producten", zei Don Shepard, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. "De laatste jaren heeft AEGON-CNOOC toegang gekregen tot veelbelovende nieuwe markten in China en een solide platform opgebouwd voor verdere groei. We zijn blij dat we de mogelijkheid krijgen om onze groeistrategie voort te zetten en te voorzien in de groeiende behoefte aan financiële diensten van de inwoners van Zhejiang."

(1) Bron: Zhejiang Statistics Information

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact:
  Group Corporate Affairs & Investor Relations
  
  Den Haag
  Analisten & beleggers:+31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com
  Website: www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.