AEGON-CNOOC opent vestiging in provincie Guangdong

23 Apr, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 23 /PRNewswire/ -- In lijn met de strategie om de activiteiten in de snelgroeiende kustprovincies van China uit te breiden, heeft AEGON-CNOOC een vestiging geopend in Guangdong, een van de meest welvarende en dichtbevolkte provincies van China. Sinds de start van de joint venture is dit de zesde vestiging, naast die van Beijing, Jiangsu, Shandong, Shanghai en Zheijang.

"China is een belangrijke groeimarkt voor AEGON, gezien de aanhoudende economische groei en het ontstaan van een welvarende middenklasse die een groeiende behoefte heeft aan levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten", zegt Alexander Wynaendts, die vandaag voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van AEGON. "Guangdong meegerekend, heeft AEGON-CNOOC nu vestigingen in regio's met bij elkaar meer dan 300 miljoen mensen. We hebben een sterke positie in China en we streven er naar de komende jaren verder te groeien en AEGON's brede kennis en expertise ook ten goede te laten komen van onze klanten in China."

De joint venture AEGON-CNOOC is in 2002 opgericht door AEGON en de China National Offshore Oil Corporation, met de eerste vestiging in Shanghai. Op dit moment heeft AEGON-CNOOC meer dan 900 medewerkers en activiteiten in het zuiden en oosten van China. Als de op zeven na grootste markt voor levensverzekeringen, zal China naar verwachting een jaarlijkse gemiddelde groei kennen van 15%1) over de periode 2005-2010.

AEGON's activiteiten in China maken deel uit van een bredere strategie om de positie van de Groep in geheel Azië verder te versterken. Naast activiteiten in Taiwan, gaat AEGON dit jaar ook van start in India en Japan. En onlangs hebben AEGON en Industrial Securities uit China AEGON Industrial Fund Management Company opgezet, een joint venture op het gebied van vermogensbeheer.

1) Bron: Swiss Re Sigma

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  CONTACT
            AEGON, Den Haag

  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers

  Media       +31(0)70-344-83-44

  E-mail       gca-ir@aegon.com

  Website      http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.