AEGON en Banca Transilvania gaan samenwerken in Roemenië

19 Jan, 2007, 06:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland en BOEKAREST, Romania, January 19 /PRNewswire/ -- AEGON en Banca Transilvania hebben een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk een pensioenbedrijf in Roemenië op te zetten. De 50/50 joint venture zal in de zomer van 2007 worden opgericht, vooruitlopend op een verplicht pensioenstelsel, dat naar verwachting begin 2008 operationeel zal worden in Roemenië. Daarnaast zal AEGON een levensverzekeringsbedrijf oprichten, dat een distributieovereenkomst zal aangaan met Banca Transilvania voor de verkoop van gezamenlijke producten. Deze zullen worden verkocht via het uitgebreide netwerk van 340 kantoren van de bank. Het pensioenbedrijf zal worden gevestigd in het Roemeense Cluj-Napoca.

Donald J. Shepard, Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. zei: "We zijn zeer verheugd dat we ons plan om in Roemenië actief te worden vorm kunnen geven met zo'n sterke en gerespecteerde partner als Banca Transilvania. Met dit nieuwe samenwerkingsverband zetten we de strategie voort om AEGON's aanwezigheid in Centraal en Oost-Europa verder uit te bouwen. Dit doen we omdat we verwachten daar de komende jaren een bovengemiddelde groei te kunnen behalen. Als volgend jaar het verplichte pensioenstelsel wordt ingevoerd, kan AEGON levensverzekerings- en pensioenproducten aanbieden die aan de wensen van klanten tegemoetkomen."

Robert C. Rekkers, Chief Executive Officer van Banca Transilvania zei: "Als bank en als vlaggenschip van de BT Financial Group is Banca Transilvania een actieve speler op de Roemeense markt voor financiële diensten. Banca Transilvania biedt een volledig pakket met financiële diensten aan. Door de samenwerking met AEGON op het gebied van pensioenen blijven we toonaangevend in Roemenië, wat zowel voor onze klanten als aandeelhouders waardevol is."

"Onze voorgenomen samenwerking met Banca Transilvania en onze recente acquisitie van een Pools pensioenbeheerbedrijf zullen onze aanwezigheid op de Centraal en Oost-Europese pensioenmarkt verder versterken", aldus Gábor Kepecs, Chief Executive Officer van AEGON Centraal en Oost-Europa, die binnen AEGON verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten van de nieuwe joint venture. "We verheugen ons erop dat we de kennis van AEGON op het gebied van innovatieve levensverzekerings- en pensioenproducten kunnen combineren met de solide reputatie en het sterke distributienetwerk van Banca Transilvania. Op die manier kunnen we de mogelijkheden die de Roemeense markt biedt, optimaal benutten."

AEGON en Banca Transilvania verwachten later dit jaar de definitieve samenwerkingsovereenkomsten te kunnen afsluiten, afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouders.

Banca Transilvania

Met een marktaandeel van 4,5% is Banca Transilvania de op vier na grootste bank van Roemenië. Het hoofdkantoor van de bank is gevestigd in Cluj-Napoca, de belangrijkste stad van Transilvanië. In de dertien jaar dat de bank nu actief is, is deze uitgegroeid tot een belangrijke nationale speler met meer dan 4.500 medewerkers en 340 kantoren. Banca Transilvania staat sinds 1997 genoteerd aan de effectenbeurs van Boekarest. De bank vormt het kernbedrijf van BT Financial Group, en biedt geïntegreerde financiële diensten aan, zoals bankproducten, schadeverzekeringen (BT Asigurari behoort tot de top-10 van schadeverzekeraars in Roemenië), leasing, brokerage, factoring en vermogensbeheer. Vanwege de goede resultaten heeft Banca Transilvania verschillende prijzen gewonnen, toegekend door gerespecteerde financiële publicaties: "Beste bank voor het midden- en kleinbedrijf", toegekend door Bucharest Business Week, en "Bank van het jaar 2006", toegekend door Oskar Capital. Sinds 2002 heeft de bank onder leiding van de Nederlander Robert C. Rekkers een ambitieuze uitbreiding in gang gezet op zowel de consumenten- als de bedrijvenmarkt. Innovatie, flexibiliteit en dynamiek zijn de belangrijkste woorden om Banca Transilvania te omschrijven, een moderne, financiële instelling gericht op zijn klanten.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'doelen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

CONTACT

Group Corporate Affairs & Investor Relations

  
            Den Haag
  Analisten &    +31-(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31-(0)70-344-83-44
  E-mail       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

Banca Transilvania

  
          Cluj -Napoca, Romania
  Internationaal +40-264-301107,
          mihaela.nadasan@btrl.ro
  Marketing   +40-264-301106,
          anca.rarau@btrl.ro
  PR       +40-264-301146,
          laura.petrehus@btrl.ro
  Website    www.bancatransilvania.ro

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.