AEGON en BRE Bank gaan hun Poolse pensioenbeheerbedrijven fuseren

29 Jun, 2007, 17:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 29 /PRNewswire/ -- AEGON (LSE : AGN; NYSE : AEG) heeft een overeenkomst gesloten om zijn Poolse pensioenbeheerbedrijf PTE Ergo Hestia te fuseren met het pensioenbeheerbedrijf PTE Skarbiec-Emerytura SA van BRE Bank. Onderdeel van deze overeenkomst is dat AEGON de optie heeft om, nadat het fusieproces is afgerond, het aandeel van BRE Bank in het gefuseerde bedrijf te verwerven. De verwervingsprijs zal ongeveer EUR 100 miljoen bedragen, vermeerderd met de netto vermogenswaarde van het bedrijf, waarvan het exacte bedrag zal zijn bepaald ten tijde van de fusie van de twee bedrijven.

Door deze overeenkomst wordt AEGON's positie op de snelgroeiende Poolse pensioenmarkt versterkt. Tevens markeert de overeenkomst een verdere uitbreiding van de activiteiten van AEGON in Centraal- en Oost-Europa. Gezamenlijk vormen PTE Ergo Hestia en PTE Skarbiec-Emerytura het op vier na grootste pensioenbeheerbedrijf van Polen, met een marktaandeel van ongeveer vijf procent. De nieuwe combinatie zal meer dan 800.000 klanten tellen en heeft ongeveer EUR 1,7 miljard aan vermogen onder beheer(1).

De overeenkomst tussen AEGON en BRE Bank moet worden goedgekeurd door de Poolse toezichthouder KNF en de kartelautoriteit OCCP.

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V., zegt: "Ons sterke en groeiende bedrijf in Polen is van groot belang voor AEGON's groeistrategie in Centraal- en Oost-Europa. Pensioenen vormen één van de belangrijkste pijlers van AEGON. We zijn dan ook blij dat we samen met BRE Bank onze mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare pensioenoplossingen aan te bieden aan klanten in Polen kunnen uitbreiden."

Jaroslaw Kubiak, CEO van PTE Ergo Hestia, voegt daaraan toe: "Door de twee bedrijven te combineren, ontstaat een bedrijf dat Voldoende schaalgrootte en commerciële slagkracht heeft om een rol van betekenis te spelen op de Poolse markt. Gezamenlijk hebben we de mogelijkheid om ons marktaandeel te vergroten en om onze expertise op het terrein van distributie en vermogensbeheer te benutten. Bovendien kunnen we gebruik maken van AEGON's wereldwijde netwerk en expertise."

Jaroslaw Kubiak zal CEO worden van het gefuseerde pensioenbeheerbedrijf, zodra de fusie is goedgekeurd door de Poolse toezichthouders. Het fusieproces zal naar verwachting acht tot twaalf maanden duren.

AEGON is op dit moment in vier landen in Centraal- en Oost-Europa actief met pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten. Dat zijn Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. In april 2007 heeft AEGON PTE Ergo Hestia overgenomen. De naam van deze onderneming zal binnenkort worden gewijzigd in PTE AEGON. In januari 2007 heeft AEGON bovendien een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Banca Transilvania om later dit jaar een pensioenbedrijf in Roemenië te starten.

AEGON wil zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa de komende jaren verder uitbouwen. Daarbij is het streven om het aantal klanten waarvoor AEGON de pensioenen beheert te laten groeien van 1,2 miljoen nu tot twee miljoen in 2010. Daarnaast streeft AEGON er naar het vermogen onder beheer in Centraal- en Oost-Europa te verdubbelen tot EUR 8 miljard.

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact

  Group Corporate Affairs & Investor Relations

  Den Haag
  Analisten & Beleggers
  +31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com
  Website: www.aegon.com

(1) Bron: KNF, mei 2007

PRN NLD

BRON AEGON N.V.