AEGON en BRE Bank starten exclusieve besprekingen over fusie tussen pensioenbeheerfondsen

29 Mei, 2007, 20:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederlands, May 29 /PRNewswire/ -- AEGON (NYSE: AEG; LSE: AGN) en BRE Bank zijn exclusieve besprekingen gestart over een mogelijke fusie tussen hun twee Poolse pensioenbeheerfondsen, PTE Ergo Hestia SA en PTE Skarbiec-Emerytura SA. Onderdeel van deze besprekingen is dat BRE Bank, nadat alle benodigde goedkeuringen van de Poolse toezichthouders zijn verkregen, AEGON de mogelijkheid biedt BRE Bank's aandeel in de gefuseerde fondsen te verkrijgen. Op dit moment heeft BRE Bank 100 procent van de aandelen en volledig stemrecht in PTE Skarbiec-Emerytura, dat de rekeningen van meer dan 440.000 klanten(x) beheert.

AEGON heeft de acquisitie van PTE Ergo Hestia, met ruim 370.000 klanten (x),op 30 maart van dit jaar afgerond.

De besprekingen met BRE Bank zijn onderdeel van de strategie van AEGON om zijn aanwezigheid in de snelgroeiende Centraal en Oost-Europese markten uit te breiden.

Gábor Kepecs, CEO van AEGON CEE, zei: "Wij zijn verheugd dat wij deze fase in de besprekingen hebben bereikt. Deze transactie zal onze positie in de Poolse markt versterken en onderstreept onze betrokkenheid in Centraal en Oost Europa, met name op het gebied van pensioenen."

AEGON heeft in deze regio momenteel in vier landen pensioen- en levenactiviteiten - Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije - en beheert in totaal meer dan 1,2 miljoen pensioenrekeningen van klanten in geheel Centraal en Oost-Europa. In januari 2007 heeft de Groep een joint venture gesloten met Banca Transilvania om later dit jaar activiteiten te ontplooien in Roemenië.

(x) Bron: KNF, 27 april 2007

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

­ de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

­ de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

  
  Contact

  Group Corporate Affairs & Investor Relations

            Den Haag

  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31(0)70-344-83-44
  E-mail       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.