AEGON en CAJA CANTABRIA richten joint venture op

27 Jul, 2007, 12:00 BST Van AEGON N.V.

SANTANDER, Spanje en DEN HAAG, Nederland, July 27 /PRNewswire/ -- AEGON (LSE: AGN, NYSE: AEG) en de Spaanse spaarbank Caja de Ahorros de Santander y Cantabria ("CAJA CANTABRIA") hebben overeenstemming bereikt om een joint venture voor bancassurance op te richten. Het nieuwe samenwerkingsverband zal levensverzekerings- en pensioenproducten van AEGON gaan verkopen via het kantorennetwerk van CAJA CANTABRIA, dat vooral is gevestigd in de noordelijke Spaanse provincie Cantabrië (Santander).

AEGON's mogelijkheden voor bancassurance op de snelgroeiende Spaanse levensverzekerings- en pensioenmarkten worden verder versterkt als gevolg van de overeenkomst. De overeenkomst biedt CAJA CANTABRIA de mogelijkheid om het productassortiment voor zijn cliënten verder uit te breiden. Het nieuwe samenwerkingsverband vormt een aanvulling op AEGON's bestaande samenwerkingsovereenkomsten in Spanje met Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra en Caja de Badajoz. AEGON heeft toegang tot bijna 1800 bankkantoren in Spanje door de toevoeging van deze nieuwste overeenkomst.

"AEGON is verheugd dat het gebruik kan maken van het als zeer goed aangeschreven staande kantorennetwerk van CAJA CANTABRIA om levensverzekerings- en pensioenproducten aan te bieden aan klanten in Cantabrië", aldus Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. "We zijn vastbesloten om AEGON's positie in Spanje uit te breiden en verheugen ons erop te kunnen samenwerken met onze nieuwe partner om zo de capaciteiten van beide bedrijven zo goed mogelijk te benutten."

In 2006 heeft Caja Cantabria een winst voor belastingen gerapporteerd van EUR 68 miljoen. Als onderdeel van de overeenkomst zal de Spaanse spaarbank toegang geven tot zijn netwerk van 170 vestigingen, waarmee ongeveer 500.000 klanten kunnen worden bereikt. AEGON zal zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van verzekeren inbrengen. AEGON Spanje zal zorgdragen voor de back office activiteiten.

De overeenkomst, die nog moet worden goedgekeurd door de autoriteiten, zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2007 worden afgerond.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER CAJA CANTABRIA

CAJA CANTABRIA is een van de toonaangevende aanbieders van financiële diensten in de regio Cantabria. Ongeveer 95 procent van de inwoners van Cantabria heeft aangegeven klant te zijn van de spaarbank. De totale activa en stortingen van CAJA CANTABRIA bedragen EUR 17 miljard. De spaarbank heeft meer dan 500.000 klanten, die gebruik kunnen maken van een netwerk van 170 kantoren. Deze zijn vooral gevestigd in Cantabria, maar de bank is ook gevestigd in de regio's Madrid, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Asturia en Aragón. Naast de spaarbank heeft de CAJA CANTABRIA Groep nog een aantal andere dochtermaatschappijen, waaronder Bancantabria, Cantabria Fondos en Segurcantabria. Daardoor is CAJA Cantabria in staat om een breed assortiment aan financiële producten en diensten aan te bieden, waaronder niet alleen traditionele spaar-, krediet- en beleggingsproducten, maar ook meer gespecialiseerde producten zoals leasing, factoring, beleggingsfondsen en verzekeringen.

Afgelopen jaar heeft CAJA CANTABRIA een winst voor belastingen gerapporteerd van EUR 68 miljoen, een stijging van 29% ten opzichte van het voorgaande jaar. Over de afgelopen zes jaar is de spaarbank snel gegroeid; de kredietverlening aan klanten is verdrievoudigd en de stortingen liggen 2,9 keer hoger dan in 2000. Tegelijkertijd heeft CAJA CANTABRIA de kwaliteit van zijn kredietportefeuille aanzienlijk verbeterd en zijn winst meer dan verdubbeld. Dit weerspiegelt de inspanningen van de spaarbank om zijn rendement te verbeteren. Recent heeft Moody's aan CAJA CANTABRIA's voor zijn korte termijn schuldpositie een beoordeling P-1 toegekend, de hoogst mogelijke rating, hetgeen de uitstekende liquiditeitspositie van de spaarbank bevestigt. Bovendien heeft Moody's de rating voor CAJA CANTABRIA's lange termijn schuldpositie verhoogd van A3 naar A2.

Als een van de toonaangevende beleggers van Cantabria, hecht CAJA CANTABRIA groot belang aan de sociale en economische ontwikkeling van de regio. Daarom wordt elk jaar een belangrijk deel van de winst besteed aan projecten die tot doel hebben om de steden in de regio en de leefomgeving van meer dan 200,000 mensen te verbeteren.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact:

  CAJA CANTABRIA, Santander Analisten & beleggers
  Media, Victoria Olloqui: +34-942-204-541
  E-mail: volloqui@casyc.es
  Website: www.cajacantabria.com

  AEGON, Den Haag,
  Analisten & beleggers : +31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com
  Website: www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.