AEGON en Industrial Securities richten joint venture voor vermogensbeheer op

28 Mei, 2007, 22:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 28 /PRNewswire/ -- AEGON (LSE: AGN; NYSE: AEG) en Industrial Securities uit China hebben een overeenkomst gesloten om een joint venture voor vermogensbeheer op te richten. In het kader van deze overeenkomst zal AEGON een belang verwerven van 49% in Industrial Fund Management Company (IFMC), een Chinese beleggingsfondsbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer EUR 1,7 miljard(x). Industrial Securities, een van China's toonaangevende beleggingsmaatschappijen, behoudt het resterende belang van 51% in IFMC. De transactie moet nog de gebruikelijke goedkeuringen krijgen en zal worden voorgelegd aan de China Securities Regulatory Commission (CSRC).

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Industrial Securities en het belang in IFMC biedt AEGON een uitstekende mogelijkheid om de markt voor vermogensbeheer in China te betreden. Deze uitbreiding vergroot AEGON's aanwezigheid op de Chinese markt.

De joint venture biedt Industrial Fund Management Company de mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden naar de pensioenmarkt. Om deze ambitie van IFMC the ondersteunen, zal AEGON zijn jarenlange, brede ervaring op het gebied van pensioenen, innovatieve productontwikkeling en risicomanagement inbrengen.

"China is voor AEGON een heel belangrijke groeimarkt, gegeven het enorme potentieel dat het land biedt voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten", zei Don Shepard, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. "We zijn blij dat we de mogelijkheid krijgen om onze kennis te combineren met de brede en deskundige expertise op het gebied van vermogensbeheer van Industrial Securities, een van de toonaangevende beleggingsmaatschappijen van het land."

"We zijn ervan overtuigd dat door AEGON's inbreng in Industrial Fund Management Company op het gebied van productontwikkeling, beleggingsprocessen , operationele activiteiten en risicomanagement de kern-competenties zullen verbeteren en dat onze kwaliteit zal toenemen. Daardoor kunnen we onze expertise als uitstekende beheerder van beleggingsfondsen verder ontwikkelen", zei Lang Rong, voorzitter van Industrial Securities.

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

AEGON heeft in 2003 de Chinese markt betreden, toen samen met China National Offshore Oil Corporation een joint venture werd opgezet. Sindsdien heeft AEGON-CNOOC zijn activiteiten uitgebreid vanuit het hoofdkantoor in Shanghai naar Beijing en de sterk ontwikkelde kustprovincies Jiangsu en Shandong.

Over Industrial Securities

Industrial Securities, opgericht in 1990, heeft altijd een strikt beleid gehanteerd om te voldoen aan de richtlijnen van de toezichthouder op het gebied van wetgeving, toezicht, zelfregulering en standaardisatie. Voorts staat bij Industrial Securities het ontwikkelen en implementeren van professionele dienstverlening, verkooptechnieken en managementsystemen voorop. In de loop der jaren hebben de activiteiten van Industrial Securities zich gestaag ontwikkeld en werd marktaandeel gewonnen. De belangrijkste business units nemen in China een top 20 positie in.

Industrial Securities is een van de eerste tien beleggingsmaatschappijen die toestemming heeft gekregen om zijn geregistreerde kapitaal en aandelenkapitaal uit te breiden nadat de P.R.C. Securities Law van kracht is geworden. De onderneming is tevens een van de negen veelomvattende beleggingsmaatschappijen die zijn goedgekeurd door de China Securities Regulatory Commission, alsmede een van de eerste zes gestandaardiseerde brokers sinds de CSRC zijn systeem van geclassificeerd toezicht heeft ingevoerd.

Over Industrial Fund Management Company

Industrial Fund Management Company, opgericht op 30 september 2003, is een door de China Securities Regulatory Commission goedgekeurde beleggingsfondsbeheerder. De belangrijkste eigenaar is Industrial Securities, een van China's veelomvattende beleggingsmaatschappijen. IFMC richt zich op fondsontwikkeling, fondsbeheer en andere activiteiten die zijn goedgekeurd door de CSRC. Met als belangrijkste doelstelling het maximeren van aandeelhoudersbelangen, hanteert de onderneming een rationeel, wetenschappelijk onderbouwd en lange termijn beleggingsbeleid. De onderneming is verheugd dat het beschikt over hooggekwalificeerde, professionele medewerkers en over een researchafdeling met gespecialiseerde divisies op het terrein van macro-economie, industrie en beursgenoteerde bedrijven, financieel advies en risicomanagement. Uitgangspunt is dat fondsbeheerders die blijvend goed presteren, navenant worden beloond.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Website www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

(x) Per 23 mei 2007

  
  Contact
  
  Group Corporate Affairs & Investor Relations
  
  Den Haag
  Analisten & Beleggers
  +31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.