AEGON en Industrial Securities ronden samenwerkingsovereenkomst af

21 Apr, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 21 /PRNewswire/ -- AEGON en Industrial Securities uit China hebben hun overeenkomst om een joint venture op te zetten voor vermogensbeheer afgerond, nadat goedkeuring is verkregen van de toezichthoudende autoriteiten. In het kader van deze overeenkomst heeft AEGON een belang verworven van 49% in Industrial Fund Management Company (IFMC), een Chinese beleggingsfondsbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer EUR 3 miljard(i). Industrial Securities, een van China's toonaangevende effectenmakelaars, behoudt het resterende belang van 51% in IFMC. De voorgenomen samenwerking werd aangekondigd op 28 mei 2007.

De naam van de joint venture zal worden gewijzigd in AEGON Industrial Fund Management Company. Beide aandeelhouders zullen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors. Onder leiding van het huidige management team van directievoorzitter Yang Dong zal AEGON Industrial FMC er naar streven een van de belangrijkste spelers te worden op de Chinese markt voor beleggingsfondsen. De afgelopen twee jaar is het beheerd vermogen toegenomen van EUR 600 miljoen tot EUR 3 miljard.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Industrial Securities en het belang in AEGON Industrial FMC biedt AEGON een uitstekende mogelijkheid om de snelgroeiende markt voor vermogensbeheer in China te betreden. Deze uitbreiding vergroot AEGON's aanwezigheid op de Chinese markt. Om AEGON Industrial FMC te helpen bij het realiseren van zijn ambities, zal AEGON zijn jarenlange, brede ervaring op het gebied van vermogensbeheer, innovatieve productontwikkeling en risicomanagement inbrengen. Op zijn beurt zal AEGON Industrial FMC AEGON's entree op de Chinese pensioenmarkt ondersteunen.

"Azië is een belangrijke pijler van AEGON's internationale groeistrategie. Dit wordt weerspiegeld door onze aanhoudende investeringen in China en Taiwan en in onze nieuwste markten, India en Japan", zegt Alexander Wynaendts, Chief Operating Officer van AEGON N.V. "We zijn blij met deze mogelijkheid om verder te kunnen uitbreiden op deze snelgroeiende markt en verheugen ons erop onze kennis te combineren met de brede en deskundige expertise van Industrial Securities."

"We zijn ervan overtuigd dat door AEGON's inbreng in Industrial Fund Management Company op het gebied van productontwikkeling, beleggingsprocessen , operationele activiteiten en risicomanagement de kern-competenties zullen verbeteren en dat onze kwaliteit zal toenemen. Daardoor kunnen we onze expertise als uitstekende beheerder van beleggingsfondsen verder ontwikkelen", zei Lan Rong, voorzitter van Industrial Securities.

(i) Per 31 maart 2008

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER INDUSTRIAL SECURITIES

Industrial Securities, opgericht in 1990, heeft altijd een strikt beleid gehanteerd om te voldoen aan de richtlijnen van de toezichthouder op het gebied van wetgeving, toezicht, zelfregulering en standaardisatie. Voorts staat bij Industrial Securities het ontwikkelen en implementeren van professionele dienstverlening, verkooptechnieken en managementsystemen voorop. In de loop der jaren hebben de activiteiten van Industrial Securities zich gestaag ontwikkeld en werd marktaandeel gewonnen. De belangrijkste business units nemen in China een top 20 positie in.

Industrial Securities is een van de eerste tien beleggingsmaatschappijen die toestemming heeft gekregen om zijn geregistreerde kapitaal en aandelenkapitaal uit te breiden nadat de P.R.C. Securities Law van kracht is geworden. De onderneming is tevens een van de negen veelomvattende beleggingsmaatschappijen die zijn goedgekeurd door de China Securities Regulatory Commission, alsmede een van de eerste zes gestandaardiseerde brokers sinds de CSRC zijn systeem van geclassificeerd toezicht heeft ingevoerd.

OVER INDUSTRIAL FUND MANAGEMENT COMPANY

Industrial Fund Management Company, opgericht op 30 september 2003, is een door de China Securities Regulatory Commission goedgekeurde beleggingsfondsbeheerder. De belangrijkste eigenaar is Industrial Securities, een van China's veelomvattende beleggingsmaatschappijen. IFMC richt zich op fondsontwikkeling, fondsbeheer en andere activiteiten die zijn goedgekeurd door de CSRC. Met als belangrijkste doelstelling het maximeren van aandeelhoudersbelangen, hanteert de onderneming een rationeel, wetenschappelijk onderbouwd en lange termijn beleggingsbeleid. De onderneming is verheugd dat het beschikt over hooggekwalificeerde, professionele medewerkers en over een researchafdeling met gespecialiseerde divisies op het terrein van macro-economie, industrie en beursgenoteerde bedrijven, financieel advies en risicomanagement. Uitgangspunt is dat fondsbeheerders die blijvend goed presteren, navenant worden beloond.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  CONTACT
            AEGON, Den Haag
  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31(0)70-344-83-44
  E-mail       gca-ir@aegon.com
  Website      http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.