Aegon en La Banque Postale willen samenwerken in vermogensbeheer

18 Dec, 2014, 14:00 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, December 18, 2014 /PRNewswire/ --

Aegon en La Banque Postale bespreken de mogelijkheid van strategische samenwerking op het gebied van vermogensbeheer in Frankrijk. Door het sterke distributiekanaal van La Banque Postale te combineren met de beleggingsexpertise van Aegon Asset Management wordt nog beter voorzien in de behoefte van zowel de 11 miljoen particuliere klanten als het groeiend aantal institutionele klanten van La Banque Postale.

Het beoogde strategisch samenwerkingsverband met La Banque Postale in Frankrijk past in de strategie van Aegon, waarbij een toenemend en meer divers klantenbestand en een aanbod van fee-producten met een lage kapitaalvereiste belangrijke uitgangspunten zijn. Aegon Asset Management geeft hiermee invulling aan zijn strategie om het leveren van diensten en oplossingen aan derden ook internationaal verder uit te breiden.

De samenwerking moet leiden tot de verdere ontwikkeling van La Banque Postale Asset Management, dat een breed scala aan aandelen- en multi-asset producten gaat verkopen. Deze beleggingsproducten worden aangeboden via het netwerk van La Banque Postale dat bestaat uit online dienstverlening, ongeveer 17.000 verkooppunten en een team dat zich richt op institutionele klanten. Het samenwerkingsverband wordt bekrachtigd door een belang van 25% dat Aegon Asset Management zal nemen in La Banque Postale Asset Management.

Aegon en La Banque Postale verwachten de onderhandelingen in het eerste kwartaal van 2015 af te ronden.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website  aegon.com.

Over La Banque Postale 

La Banque Postale, onderdeel van Le Groupe La Poste, is actief in bancaire dienstverlening aan particulieren, verzekeringen en vermogensbeheer. De bank hanteert voor haar klanten een breed aanbod aan producten en diensten van hoge kwaliteit. La Banque Postale voorziet in de behoeften van een brede groep aan klanten, variërend van particulieren en bedrijven tot professionals en de lokale publieke sector. De bank biedt haar dienstverlening aan via het landelijk netwerk van postkantoren, telefonisch en online.

Over Aegon Asset Management 

Aegon Asset Management is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Aegon Asset Management helpt zijn klanten met het veiligstellen van hun financiële toekomst door zijn kennis op het gebied van vermogensbeheer in te zetten. Hierbij ligt de nadruk op goede bedrijfsvoering, vertrouwen en samenwerking. Beleggers wereldwijd vertrouwen Aegon Asset Management een vermogen toe van ongeveer EUR 290 miljard. Het team van specialisten van Aegon Asset Management biedt op de gekozen markten - Europa, Noord-Amerika en Azië - kwalitatief hoogstaande beleggingsoplossingen binnen alle vermogenscategorieën aan.

DISCLAIMERS 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


Aegon's geschiedenis gaat 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.


    
Media relations
Marcel van Beusekom
+31(0)70-344-8572
gcc@aegon.com
 
Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

PRN NLD

BRON Aegon N.V.