AEGON en Merrill Lynch kondigen strategische samenwerking aan; AEGON neemt Merrill Lynch Life Insurance Companies over

13 Aug, 2007, 23:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland en NEW YORK, August 13 /PRNewswire/ -- AEGON (LSE:AGN, NYSE: AEG) en Merrill Lynch hebben een strategische samenwerking aangekondigd op het gebied van verzekerings- en beleggingsproducten. Als onderdeel van deze samenwerking heeft AEGON een overeenkomst getekend om Merrill Lynch Life Insurance Company en ML Life nsurance Company of New York over te nemen voor USD 1,3 miljard in contanten. De aankoopprijs is inclusief een kapitaalsurplus van ongeveer USD 425 miljoen. De overname zal naar verwachting vóór het einde van 2007 worden afgerond, afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders en de gebruikelijke afrondingsprocedures.

Merrill Lynch zal zijn klanten verzekeringsproducten blijven aanbieden via zijn belangrijkste distributie- en advieskanalen. Belangrijk is dat Merrill Lynch zijn Merrill Lynch Investor Choice Annuity product zal blijven verkopen via het netwerk van financiële adviseurs. Producten worden uitgegeven door de verzekeringsmaatschappijen die AEGON zal overnemen. Beide ondernemingen zijn van mening dat de strategische overeenkomst belangrijke voordelen zal opleveren voor klanten, onder meer door verbreding van het productaanbod.

Het Merrill Lynch netwerk van financiële adviseurs zal worden ondersteund door Transamerica, onderdeel van AEGON. Deze overname past in de strategie van Transamerica om samenwerkingsverbanden aan te gaan met sterke distributiepartners. Deze nieuwe overeenkomst leidt ertoe dat Transamerica sterk is gepositioneerd in de verkoop van variable annuities binnen het wirehouse distributiekanaal.

Met ongeveer USD 800 miljoen aan variable annuity verkopen in 2006 en ongeveer USD 10 miljard aan variable annuity activa per eind 2006, zal AEGON na de overname van beide levensverzekeringsbedrijven een sterke top-10 positie innemen op de wereldwijde ranglijst van variable annuity aanbieders via het wirehouse en broker/dealer kanaal.

"Door samen te werken met een vooraanstaande onderneming zoals Transamerica, zullen we in staat zijn om ons te richten op de distributie van verzekeringsproducten en om in ruimere mate te voldoen aan de verzekerings-, beleggings- en pensioenvraag van onze klanten", zegt Robert J. McCann, president van Merrill Lynch's Global Private Client Group. "Onze klanten zullen niet alleen baat hebben van de omvang van Transamerica en de kennis van de onderneming op het gebied van risicomanagement, maar deze strategische overeenkomst zal ons ook in staat stellen om gezamenlijk innovatieve verzekerings- en beleggingsproducten te ontwikkelen en om nieuwe activiteiten en nieuwe mogelijkheden op het gebied van distributie te realiseren."

"Deze overname biedt zowel het raamwerk voor een sterke strategische samenwerking met Merrill Lynch, als een belangrijke mogelijkheid om de verkoop van de Merrill Lynch Investor Choice Variable Annuity verder te laten groeien, terwijl we tegelijkertijd gezamenlijk kunnen bouwen aan nieuwe en innovatieve producten voor onze klanten", zegt Pat Baird, president en CEO van AEGON USA.

AEGON verwacht dat de overname een licht positief effect zal hebben op de winst per aandeel. AEGON zal de overname financieren met reeds beschikbaar kapitaal. De overname zal geen invloed hebben op AEGON's recent aangekondigde aandelen inkoopprogramma van EUR 1 miljard. Merrill Lynch verwacht een aanmerkelijke boekwinst op de verkoop te kunnen rapporteren in het vierde kwartaal van 2007. Tevens verwacht Merrill Lynch dat door de transactie de winst per aandeel licht zal groeien en dat de transactie een positief effect zal hebben op het rendement van het eigen vermogen in 2008 na herschikking van de opbrengst.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER Merriill Lynch

Merrill Lynch is een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheer-, kapitaalmarkt- en adviesbedrijven. De onderneming heeft vestigingen in 38 landen en regio's en beheert voor klanten ongeveer USD 1,7 biljoen aan activa. Als investment bank is Merrill Lynch een toonaangevende, wereldwijde handelshuis en underwriter voor effecten en derivaten verdeeld over een breed aantal categorieën aan activa. Daarnaast treedt Merrill Lynch wereldwijd op als strategisch adviseur van ondernemingen, overheden, instituten en particulieren. Merrill Lynch bezit ongeveer de helft van de aandelen BlackRock, een van 's werelds grootste beursgenoteerde vermogensbeheerondernemingen met meer dan USD 1 biljoen aan vermogen onder beheer. Voor meer informatie over Merrill Lynch: www.ml.com.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact:
  
  AEGON, Den Haag:
  
  Analisten & beleggers: +31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com
  Website: www.aegon.com
  
  Merrill Lynch, New York, VS:
  
  Media:
  Telefoon: Jennifer Grigas, +1-212-449-3260
  E-mail: jennifer_grigas@ml.com
  Website: http://www.ml.com/
  
  Analysts & Investors
  Telefoon: Johnathan Blum, +1-866-607-1234
  E-mail: investor_relations@ml.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.