AEGON en Merrill Lynch ronden strategische samenwerking af; AEGON voltooit overname Merrill Lynch Life Insurance Companies

31 Dec, 2007, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG en NEW YORK, December 31 /PRNewswire/ -- AEGON (NYSE: AEG)(AEX: AGN)(LSE: AGN) en Merrill Lynch hebben hun voorgenomen strategische samenwerking op het gebied van verzekerings- en beleggingsproducten geëffectueerd. Tegelijkertijd heeft AEGON USA de overname voltooid van Merrill Lynch Life Insurance Company en ML Life Insurance Company of New York voor een bedrag van USD 1,25 miljard in contanten. De aankoopprijs is inclusief een kapitaalsurplus van ongeveer USD 425 miljoen.

Onderdeel van de samenwerking is dat Transamerica verzekerings- en beleggingsproducten zal blijven aanbieden via de overgenomen dochterbedrijven van Merrill Lynch, waaronder het belangrijke Merrill Lynch Investor Choice Annuity product. Merrill Lynch zal via zijn netwerk van financiële adviseurs zijn klanten verzekeringsproducten blijven aanbieden gebruik makend van zijn belangrijkste distributie- en advieskanalen.

Beide ondernemingen verwachten dat de strategische overeenkomst belangrijke voordelen zal opleveren voor klanten, onder meer door verbreding van het productaanbod en versterking van bestaande producten. Door de overname van de twee verzekeringsbedrijven, met een gezamenlijke variable annuity verkoop van USD 768 miljoen in de eerste negen maanden van 2007, zal AEGON opschuiven naar een top-5 positie op de ranglijst van aanbieders via het wirehouse distributiekanaal.

"Deze overname biedt zowel het raamwerk voor een sterke strategische samenwerking met Merrill Lynch, als een belangrijke mogelijkheid om de verkoop van de Merrill Lynch Investor Choice Variable Annuity verder te laten groeien, terwijl we tegelijkertijd gezamenlijk kunnen bouwen aan nieuwe en innovatieve producten voor onze klanten", zegt Pat Baird, president en CEO van AEGON USA.

"Verzekeren vormt een belangrijk onderdeel van Merrill Lynch' vermogensbeheeractiviteiten. Deze transactie stelt ons in staat om ons volledig te richten op de distributie van producten, terwijl we samen met onze partner Transamerica nieuwe producten voor onze cliënten kunnen ontwikkelen", zegt Robert J. McCann, president van Merrill Lynch's Global Wealth Management divisie. "Het is tevens onderdeel van de strategie van het bedrijf om zijn vermogenspositie te versterken door investeringen en de verkoop van niet-kernactiviteiten. Deze transactie stelt Merrill Lynch in staat om ongeveer USD 800 miljoen aan eigen vermogen aan te wenden voor andere delen van het bedrijf."

AEGON verwacht dat de overname een licht positief effect zal hebben op de winst per aandeel en dat de schaalgrootte van de bestaande activiteiten zal toenemen. AEGON zal de overname financieren met reeds beschikbaar kapitaal. Merrill Lynch verwacht een boekwinst op de verkoop te kunnen rapporteren in het vierde kwartaal van 2007. Tevens verwacht Merrill Lynch dat door de transactie de winst per aandeel licht zal groeien en dat de transactie een positief effect zal hebben op het rendement van het eigen vermogen in 2008 na herschikking van de opbrengst.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER Merriill Lynch

Merrill Lynch is een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheer-, kapitaalmarkt- en adviesbedrijven. De onderneming heeft vestigingen in 38 landen en regio's en beheert voor klanten ongeveer USD 2 biljoen aan activa. Als investment bank is Merrill Lynch een toonaangevend, wereldwijd handelshuis en underwriter voor effecten en derivaten verdeeld over een breed aantal categorieën aan activa. Daarnaast treedt Merrill Lynch wereldwijd op als strategisch adviseur van ondernemingen, overheden, instituten en particulieren. Merrill Lynch bezit ongeveer de helft van de aandelen BlackRock, een van 's werelds grootste beursgenoteerde vermogensbeheerondernemingen met meer dan USD 1 biljoen aan vermogen onder beheer. Voor meer informatie over Merrill Lynch: http://www.ml.com.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

  
  CONTACT

  AEGON, Den Haag

  Analisten &  +31-(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media     +31-(0)70-344-83-44
  E-mail     gca-ir@aegon.com
  Website    http://www.aegon.com

  Merrill Lynch, New York, VS

          Media
  Telefoon    Jennifer Grigas 
          +1-917-371-4540
          +1-212-449-3260
  E-mail     jennifer_grigas@ml.com 

          Analisten & beleggers
  Telefoon    Jonathan Blum 
          +1-866-607-1234
  E-mail     investor_relations@ml.com

  Website    http://www.ml.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.