AEGON en Mongeral ronden joint venture af

29 Mei, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, May 29 /PRNewswire/ -- AEGON heeft de op 1 oktober 2008 aangekondigde aankoop van zijn 50% belang in Mongeral S.A. Seguros e Previdência afgerond. Mongeral S.A. Seguros e Previdência is de op vijf na grootste onafhankelijke levensverzekeraar in Brazilië.

Door deze strategische joint venture versterkt AEGON zijn positie in Latijns-Amerika, een regio die gezien de groeimogelijkheden van strategisch belang is voor AEGON. Deze samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van de bredere strategie om een groter deel van het kapitaal te gebruiken voor activiteiten met een beter perspectief op groei en een hoger rendement.

"We zijn verheugd dat we met een van de vooraanstaande levens- en pensioenverzekeraars in Brazilië kunnen gaan samenwerken om onze positie in deze belangrijke groeimarkt te versterken", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON.

De joint venture is een aanvulling op AEGON's bestaande activiteiten in Brazilië, waaronder AEGON Direct Marketing Services en levensherverzekeraar Transamerica Reinsurance.

AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft iets meer dan 31.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                      Eerste kwartaal
  Kerncijfers                    2009       2008
  Onderliggend resultaat vóór         
  belastingen              EUR -22 miljoen EUR 1,57 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen   EUR 543 miljoen EUR 2,63 miljard
                         
  Totaal bruto stortingen        EUR 8,2 miljard EUR 40,75 miljard
                         
  Inkomsten genererende beleggingen   EUR 334 miljard EUR 332 miljard
  (per einde verslagperiode)         

Mongeral

Mongeral werd in 1835 opgericht, behoort tot de vijf oudste bedrijven in Brazilië en is een pionier op de levensverzekerings- en pensioenmarkt van dat land. Na meer dan 170 jaar ononderbroken zakendoen, heeft de Braziliaanse overheid Mongeral erkend als het eerste sociale-zekerheidsinitiatief in Brazilië. Vandaag de dag heeft Mongeral meer dan 500 medewerkers, 3.000 tussenpersonen, ongeveer 350.000 klanten en 55 vestigingen overal in Brazilië. De totale inkomsten van Mongeral bedroegen in 2008 ongeveer EUR 107 miljoen. Het bedrijf heeft een uitstekende naam in de levensverzekerings- en pensioenmarkt vanwege zijn kernwaarden: execellence, transparancy, valorization of employees, social responsibility en innovation.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

AEGON N.V.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  Mongeral
  Media relations
  Luiz Friedheim
  Phone: +55-21-2506-3955
  E-mail: lfriedheim@mongeral.com.br

Website

http://www.mongeral.com.br

BRON AEGON N.V.