AEGON en Ranbaxy Promoter Group ondertekenen samenwerkings-overeenkomsten voor levensverzekeringen en vermogensbeheer

28 Dec, 2006, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG en NEW DELHI, December 28 /PRNewswire/ -- AEGON en Ranbaxy Promoter Group hebben vandaag definitieve overeenkomsten ondertekend om gezamenlijk levensverzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten te ontplooien in India. De twee bedrijven worden opgezet door AEGON en Religare, de financiële dienstverlener binnen de Ranbaxy Promoter Group.

Ranbaxy Promoter Group neemt een belang van 44% in het levensverzekeringsbedrijf, terwijl AEGON een belang verwerft van 26%. Bennett Coleman houdt, als belegger, het resterende belang. Ranbaxy Promoter Group en AEGON zullen ieder de helft van de aandelen houden in de vermogensbeheerder.

"Wij zijn verheugd om samen met AEGON de sterk groeiende markten voor levensverzekeringen en vermogensbeheeractiviteiten te betreden', zei Malvinder Mohan Singh van Ranbaxy Promoter Group. "Dit samenwerkingsverband onderstreept dat wij voor lange termijn actief willen zijn in de financiële dienstverlening", voegde hij hier aan toe.

"India is een belangrijke markt voor AEGON, mede gezien de uitstekende groeimogelijkheden voor de producten en diensten die wij aanbieden", zei Alexander Wynaendts, lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. "Met Religare als partner kunnen we onze gezamenlijke kennis en ervaring gebruiken om alle mogelijkheden te benutten die zich in India aandienen."

Religare breidt zijn financiële dienstverlening uit, zowel in India als elders ter wereld. In reactie op de samenwerking zei Shivinder Mohan Singh van Ranbaxy Promoter Group: "Deze samenwerking is onderdeel van de strategie van de groep om zijn positie te versterken en in de financiële sector een belangrijke speler te worden met een uitgebreid dienstenpakket."

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

Over Ranbaxy Promoter Group

Ranbaxy Promoter Group is een van India's toonaangevende dienstverleners met belangen in de geneesmiddelenindustrie, gezondheidszorg, pathologische laboratoria en financiële dienstverlening via Ranbaxy Laboratories Limited, Fortis Healthcare Limited, SRL Ranbaxy Limited en Religare Enterprise Limited.

Religare is de financiële dienstverlener binnen de Ranbaxy Promoter Group en biedt uiteenlopende diensten aan op het gebied van aandelen en commodities, zakelijk bankieren, verkoop van beleggingsfondsen, verzekeringen en persoonlijke leningen. Religare Group is actief in heel India met ruim 272 kantoren en 580 partnerlocaties in meer dan 300 steden in India.

Religare's strategie is om partner te zijn in waardecreatie. Religare Group werkt samen met meer dan 3.500 professionals die deze strategie onderschrijven en geïntegreerde financiële oplossingen aanbieden aan bedrijven en (vermogende) particulieren in het hele land.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'doelen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

  
  Contact:
  
  Group Corporate Affairs & Investor Relations
  

            Den Haag
  
  Analisten &    +31-(0)70-344-83-05
  beleggers
  
  Media       +31-(0)70-344-83-44
  
  Email       gca-ir@aegon.com
  
  Website      www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

BRON AEGON N.V.