AEGON en Sony Life starten levensverzekeringsbedrijf in Japan

25 Jan, 2007, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG en TOKIO, January 25 /PRNewswire/ -- AEGON N.V. (AEGON) en Sony Life Insurance Co., Ltd. (Sony Life) hebben vandaag hun voornemen bekendgemaakt om een levensverzekeringsbedrijf in Japan te beginnen. De 50/50 joint venture zal annuity producten gaan ontwikkelen en zal zich aanvankelijk richten op variable annuities. De producten zullen worden verkocht via het Lifeplanner(R) netwerk van Sony Life, alsmede via banken en andere financiële instellingen. Sony Life - dat zich onderscheidt door zijn uitgebreide life planning netwerk van gespecialiseerde agenten - ziet deze joint venture met AEGON als een mogelijkheid om dit netwerk verder te versterken door uitbreiding van het productaanbod. De joint venture van AEGON en Sony Life zal naar verwachting begin 2008 operationeel zijn, afhankelijk van definitieve overeenstemming tussen partijen en goedkeuring door toezichthouders.

"We zijn zeer verheugd over het vooruitzicht dat we onze expertise en kwaliteiten kunnen combineren met het gerenommeerde merk en distributiekracht van Sony Life", aldus Donald J. Shepard, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. "De Japanse markt biedt een geweldige mogelijkheid voor bedrijven die in staat zijn innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, die effectief inspelen op de wensen van klanten. Samen met Sony Life kijken we er naar uit om een platform op te bouwen dat de basis zal vormen voor een langdurige samenwerking."

"Sony Life is van mening dat, samen met levensverzekeringsproducten, individuele annuity producten een belangrijke pijler zullen vormen van Sony Life's life planning netwerk, gegeven de vergrijzing van de Japanse bevolking. Omdat wij als levensverzekeringsbedrijf er naar streven onze klanten gedurende hun hele leven bescherming te bieden, heeft Sony Life besloten een nieuw bedrijf op te zetten samen met een gerenommeerde en ervaren partner als AEGON. Op die manier kunnen wij onze mogelijkheden uitbreiden om onze klanten innovatieve annuity producten aan te bieden", aldus Sony Life President Taro Okuda.

Nadat de verkoop via banken in 2002 werd vrijgegeven, is de Japanse annuity markt snel gegroeid, in het bijzonder waar het variable annuity producten betreft. Eind maart 2006 bedroeg het saldo van variable annuity producten meer dan JPY 10 biljoen (USD 85 miljard). In de eerste helft van het fiscale jaar 2006 (april - september 2006) bedroeg de verkoop in Japan van variable annuity producten bijna JPY 2 biljoen (USD 17 miljard). Algemeen wordt aangenomen dat de vraag naar variable annuity producten in Japan zich sterk zal blijven ontwikkelen.

OVERZICHT NIEUWE ONDERNEMING

Naam: nog te bespreken

Hoofdkantoor: Tokio, Japan (planning)

Initiële kapitalisatie: circa JPY 20 miljard (100% basis)

Oprichting: in 2007

Start van de verkoop: eerste kwartaal 2008

Eigendomsverhoudingen: Sony Life 50%, AEGON 50%

Management: gedeeld management via 2 directors (één van Sony Life en één van AEGON)

Aantal medewerkers: circa 60 op het moment dat de verkoop van start gaat

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van een groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is AEGON actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

AEGON is een toonaangevende aanbieder van variable annuity producten in Amerika met USD 5 miljard aan verkopen in de eerste negen maanden van 2006 en een saldo van variable annuity producten van USD 50 miljard per 30 september 2006. AEGON stelt zich tot doel producten en kennis beschikbaar te stellen voor de verschillende markten en is op dit moment bezig om variable annuity producten te introduceren in Europa, gebaseerd op het succes van de producten die oorspronkelijk op de Amerikaanse markt zijn gelanceerd.

OVER Sony Life

Sony Life Insurance Co., Ltd. Is een volledige dochter van Sony Financial Holdings, Inc. en vertegenwoordigt het grootste deel van de historie en omvang van Sony Financial Holdings Group. Sony Life was het eerste bedrijf in Japan dat het Lifeplanner(R) systeem heeft geïntroduceerd. Life planners, met hun uitgebreide financiële kennis en ervaring, adviseren klanten en zorgen er voor dat levensverzekeringsproducten worden aangeboden die zijn afgestemd op de specifieke wensen van elke klant. Doordat klanten zo tevreden zijn over deze aanpak, heeft Sony Life de activiteiten in dit segment van de markt sinds de start steeds verder kunnen uitbreiden. Sony Life heeft ratings aangevraagd bij de verschillende kredietbeoordelingsinstellingen om klanten in staat te stellen objectieve beslissingen te nemen met betrekking tot de financiële soliditeit van de onderneming. Standard & Poor's heeft Sony Life in juni 2006 een A+ rating toegekend en omschrijft de financiële kracht van de onderneming als 'sterk. Moody's Investors Service heeft in juni 2006 een Aa3 rating toegekend en stelt dat de onderneming een uitstekende financiële zekerheid biedt.

Profiel (per eind september 2006, op basis van Japanse verslaggevingsregels (GAAP), tenzij anders is aangegeven):

Opgericht: augustus 1979

Kapitalisatie: JPY 65 miljard

Medewerkers: 5.264 (inclusief 3.804 life planners)

Totale activa: JPY 3.204 miljard

Verzekeringsportefeuille: JPY 29.674 miljard (som van de individuele polissen en de individuele annuities)

Winst van verzekeringspremies en overige: JPY 290 miljard (in de eerste helft van het boekjaar 2006)

Boekjaar: 1 april - 31 maart

(Lifeplanner is een geregistreerd handelsmerk van Sony Life Insurance Co., Ltd.)

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'doelen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op AEGON en/of Sony Life betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Noch AEGON, noch Sony acht zich verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in AEGON's en/of Sony Life's vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren die AEGON en/of Sony Life aanhouden;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's en/of Sony Life's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die de activiteiten van AEGON en/of Sony Life, het productaanbod van AEGON en/of Sony Life en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin AEGON en/of Sony Life actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die AEGON en/of Sony Life ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of de werkwijze te van AEGON en/of Sony Life te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar producten van AEGON en/of Sony Life beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven door AEGON en/of Sony Life;

- de invloed op de gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van AEGON en/of Sony Life van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

  
  CONTACT

  AEGON Group Corporate Affairs & Investor Relations

            Den Haag
  Analisten &    +33-(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +33-(0)70-344-83-44
  E-mail       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

  Sony Life (alleen Japanstalig)

          Tokio, Japan
  Media     +81-(0)3-3475-8813
  E-mail     pr@sonylife.co.jp
  Website    www.sonylife.co.jp

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

BRON AEGON N.V.