AEGON geeft voor USD 500 miljoen 6.875% Perpetual Capital Securities uit

21 Jun, 2006, 18:15 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, June 21 /PRNewswire/ -- AEGON N.V. kondigt aan voor USD 500 miljoen 6.875% Perpetual Capital Securities uit te zullen geven in de Verenigde Staten.

De AEGON Perpetual Capital Securities hebben een vaste coupon van 6.875% en de uitgifteprijs bedraagt USD 25. Voor deze Securities zal een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE) worden aangevraagd. De uitgifte zal naar verwachting afgerond worden op 28 juni 2006 en de Perpetual Capital Securities zullen naar verwachting binnen 30 dagen daarna worden genoteerd aan de NYSE. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte wordt AEGON's vermogensbasis zonder verwatering en op een kosteneffectieve manier verder versterkt.

De AEGON Perpetual Capital Securities worden uitgegeven via Citigroup en Merrill Lynch & Co. als joint bookrunners. Morgan Stanley, UBS Investment Bank en Wachovia Securities zijn senior co-managers. De Securities worden uitgegeven onder AEGON's bestaande shelf registration statement. De gedetailleerde voorwaarden zijn beschreven in het aanvullende prospectus dat kan worden verkregen wanneer beschikbaar bij Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., Brooklyn, NY 11220, Att: Prospectus Department - 8th floor, telefoon +1 877 858 5407 en Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, telefoon +1 866 500 5408 (CUSIP N00927306).

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van onze klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

  
  CONTACT
  Group Corporate Affairs & Investor Relations
                Den Haag
  Analisten & beleggers    +31-(0)70-344-83-05
  Media            +31-(0)70-344-83-44
  E-mail           gca-ir@aegon.com
  Website           www.aegon.com

DISCLAIMERS

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.