AEGON heeft geen extra kernkapitaal nodig; overeenkomst met Nederlandse overheid voldoende om sterke kapitaalbuffer te behouden

18 Nov, 2008, 18:10 GMT Van AEGON N.V.

THE HAGUE, November 18 /PRNewswire/ -- AEGON, eigenaar van Transamerica, bekijkt op dit moment of het mogelijk is in de Verenigde Staten een zogenoemde thrift (een spaarbank) te verwerven. Dit zou de onderneming in principe in staat stellen om deel te nemen aan het Amerikaanse Troubled Asset Relief Program (TARP).

De onderneming heeft geen extra kernkapitaal nodig bovenop de EUR 3 miljard die is verkregen via de Nederlandse overheid. AEGON is van mening dat het verstandig is, en wellicht gunstig, om te bekijken onder welke voorwaarden financiële steun in het kader van TARP mogelijk zou kunnen zijn.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen, noch over het verwerven van een thrift in de Verenigde Staten noch over een mogelijke deelname aan TARP. Het is nu nog onduidelijk of AEGON als Nederlands verzekeringsbedrijf in aanmerking komt voor het programma. Om deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk eigenaar te zijn van een bank of een thrift.

"Door de recente acties is AEGON's kapitaalbuffer groot genoeg. De EUR 3 miljard aan kernkapitaal die afgelopen maand is verkregen via de Nederlandse overheid is, in combinatie met maatregelen die we zelf nemen, meer dan voldoende om er voor te zorgen dat we 2009 ingaan met een sterke kapitaalbuffer", zegt Jos Streppel, CFO van AEGON.

"In de huidige marktomstandigheden willen we er zeker van zijn dat we alle mogelijke financieringsopties bekijken. En voor een onderneming die omvangrijke activiteiten heeft in de Verenigde Staten is het logisch dat het de voorwaarden bekijkt waaronder financiële steun in het kader van TARP mogelijk zou kunnen zijn."

De afgelopen maanden heeft AEGON maatregelen genomen om zijn kapitaalpositie te versterken. Tot deze maatregelen behoren onder meer:

- Maatregelen om het risico te verminderen en om kapitaal vrij te maken uit de bedrijfsonderdelen;

- Slotdividend aan gewone aandeelhouders over 2008 wordt gepasseerd;

- EUR 3 miljard aan kernkapitaal veiliggesteld via de Nederlandse overheid, waarvan EUR 1 miljard binnen een jaar op AEGON's verzoek kan worden terugbetaald.

Door al deze maatregelen heeft AEGON een kapitaalbuffer die ruim boven de vereisten voor een AA rating ligt.

In het derde kwartaal heeft AEGON EUR 729 miljoen aan aanvullend kapitaal vrijgemaakt. De onderneming verwacht in het vierde kwartaal nog eens EUR 600-800 miljoen vrij te maken.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 32.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

AEGON Group Corporate Communications & Investor Relations

Media relations: Telefoon: +31-(0)70-344-8956, E-mail: gcc-ir@aegon.com

Investor relations: Telefoon: +31-(0)70-344-8305, E-mail: ir@aegon.com

Website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.