AEGON herbevestigt financiële doelstellingen op analistenconferentie

06 Dec, 2011, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAGUE, December 6, 2011 /PRNewswire/ --AEGON CEO Alex Wynaendts zal later vandaag bij de opening van de jaarlijkse analisten- en beleggersconferentie in New York de in februari van dit jaar aangekondigde financiële doelstellingen van de onderneming herbevestigen.
Alex Wynaendts zal tevens een toelichting geven op de stappen die AEGON zet om een leidende positie in de gekozen markten veilig te stellen. Verder zal hij aangeven welke maatregelen het management neemt om de invloed te beperken van de lagere rendementen op de financiële markten en van de beslissing van AEGON om de aannames voor de lange termijn rente te verlagen.

Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst zal de nadruk liggen op de voortgang die AEGON maakt binnen de drie divisies van zijn Amerikaanse bedrijf: Life & Protection, Individual Savings & Retirement en Employer Solutions & Pensions. Mark Mullin, CEO van AEGON Americas, zal een overzicht geven van de voortgang die in de Verenigde Staten - voor AEGON de grootste markt - is geboekt met het realiseren van voorspelbare groei. Mark Mullin zal ook ingaan op de vraag hoe in de Verenigde Staten wordt voorzien in de groeiende vraag van klanten naar oudedagsvoorzieningen.
De afgelopen paar jaar heeft AEGON zijn activiteiten in de Verenigde Staten - bekend onder de naam Transamerica - gestroomlijnd om beter te kunnen inspelen op de mogelijkheden voor de kernactiviteiten levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten.

Morgen zullen Alex Wynaendts, Mark Mullin en het Amerikaanse managementteam analisten en beleggers de mogelijkheid geven specifieke onderwerpen te bespreken over de activiteiten van het bedrijf en de markten waarin de onderneming actief is.

Alex Wynaendts: "We maken graag van deze gelegenheid gebruik om nogmaals te bevestigen dat wij, ondanks de zware economische tegenwind, vast van plan zijn om op basis van de huidige aannames de financiële doelstellingen voor 2015 te realiseren. We hebben krachtige maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de huidige marktomstandigheden te weerstaan en houden alle vertrouwen dat we de groei en rendementen kunnen leveren die onze doelstellingen vertegenwoordigen."

De presentaties die tijdens de conferentie worden gegeven, zijn vanaf 22 uur Nederlandse tijd beschikbaar op http://www.aegon.com. Een live audio webcast van de presentaties is vanaf 22.30 uur Nederlandse tijd te volgen op
dezelfde website.

Dit persbericht is een Nederlandse vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 26.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

                
  Kerncijfers - EUR   3[e] kw. 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     361 miljoen 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   405 miljoen 2,1 miljard
                  
  Totaal brutostortingen 10,5 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde        404 miljard 413 miljard
  verslagperiode)


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen;toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contact

Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

http://www.aegon.com


PRN NLD

BRON AEGON N.V.