AEGON Hongarije versterkt positie in pensioenen en vermogensbeheer

21 Feb, 2008, 10:15 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG en BOEDAPEST, February 21 /PRNewswire/ -- AEGON Hongarije is overeengekomen om 100% van UNIQA Asset Management en Heller-Saldo 2000 Pension Fund Management, beide Hongaarse vennootschappen, te kopen van UNIQA Insurance. De overeenkomst werd gisteren getekend.

De overdracht van de aandelen staat gepland voor 30 juni 2008, onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten.

Deze acquisitie is in lijn met AEGON's groeistrategie om zijn positie op de zich ontwikkelende markten voor pensioenen en vermogensbeheer in Centraal- en Oost-Europa te versterken. AEGON Hongarije heeft op dit moment in zijn pensioenbedrijf een beheerd vermogen van EUR 1,6 miljard. Door deze acquisitie zal het beheerd vermogen met ongeveer EUR 300 miljoen* toenemen. Na voltooiing van de transactie, zal AEGON gemeten naar beheerd vermogen een tweede positie innemen op de Hongaarse markt voor verplichte pensioenfondsen en een derde op de markt voor vrijwillige pensioenfondsen.

AEGON betrad de Hongaarse markt in 1992 door de overname van het voormalige staatsbedrijf Állami Biztositó. De afgelopen jaren hebben AEGON's succesvolle activiteiten in Hongarije als springplank gefungeerd voor verdere uitbreiding in Centraal- en Oost-Europa. Vorig jaar heeft AEGON PTE Skarbiec-Emerytura in Polen overgenomen, dat zal worden samengevoegd met PTE Ergo Hestia om de pensioenbeheeractiviteiten in het land verder uit te bouwen. In Centraal- en Oost-Europa is AEGON verder actief in Tsjechië, Slowakije en Roemenië, waar het vorig jaar een overeenkomst heeft gesloten met de op drie na grootste bank van het land om gezamenlijk een pensioenfondsbeheermaatschappij op te richten.

* Bron: Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) - cijfers 3e kwartaal 2007

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  Contact
  AEGON, Den Haag
  Analisten & beleggers +31(0)70-344-83-05
  Media +31(0)70-344-83-44
  E-mail gca-ir@aegon.com
  Website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.