AEGON maakt ambitieuze doelstellingen bekend als onderdeel van nieuwe groeistrategie

02 Jun, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 2 /PRNewswire/ --

- AEGON streeft naar ten minste 10% gemiddelde jaarlijkse groei van onderliggend resultaat

- AEGON wil het rendement op eigen vermogen verhogen tot ten minste 15% in 2012

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, maakt additionele financiële doelstellingen bekend, die deel uitmaken van een ambitieuze strategie om de komende jaren duurzame, winstgevende groei te realiseren. AEGON heeft zich gecommitteerd aan drie duidelijke doelstellingen:

- Verhoging van het rendement op het eigen vermogen van 12% in 2007 naar ten minste 14% in 2010 en ten minste 15% in 2012;

- Gemiddelde groei van het onderliggend resultaat van meer dan 10% per jaar tot 2012 vergeleken met EUR 2.033 miljoen in 2007 (tegen constante wisselkoersen);

- Sterke, winstgevende groei met een herbevestigde doelstelling voor waarde nieuwe productie van EUR 1.250 miljoen in 2010.

Bij de opening van de analisten- en beleggersconferentie, later vandaag in Londen, zal Alex Wynaendts AEGON's groeistrategie "Unlocking the Global Potential" uiteenzetten, die drie strategische prioriteiten omvat:

- Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement;

- Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten;

- AEGON besturen als een internationale Groep.

Om deze strategische prioriteiten te realiseren, neemt AEGON een aantal specifieke maatregelen:

1. Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement

- Inspelen op mogelijkheden in de meest aantrekkelijke markten;

- Versnelling van de groei in nieuwe markten om zo een evenwichtiger internationale spreiding te bereiken, waarbij in 2012 meer dan 50% van het groepsvermogen geïnvesteerd zal zijn in activiteiten buiten de Verenigde Staten;

- Een efficiënter gebruik van kapitaal;

- Vasthouden aan een gedisciplineerde en doelgerichte strategie voor acquisities;

- Activiteiten die onvoldoende presteren afstoten om zo kapitaal vrij te maken voor investeringen in groei.

2. Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten

- Investeren in activiteiten in de Verenigde Staten die meer groei en een hoger rendement opleveren;

- Versnelling van de diversificatie van producten en distributiekanalen in het Verenigd Koninkrijk;

- Een plan ontwikkelen om in Nederland winstgevende groei te bevorderen;

- Opbouwen van schaalgrootte in nieuwe, groeiende markten in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

3. AEGON besturen als een internationale Groep

- Een internationaal vermogensbeheerbedrijf opzetten;

- Levensherverzekeringen als internationaal bedrijf besturen;

- Leidend worden in variable annuities in Europa;

- Rol van AEGON's Management Board verbreden om te komen tot een effectievere managementstructuur.

"De wereld van vandaag vereist dat we anders gaan denken en handelen. Het is duidelijk dat we AEGON's middelen beter kunnen en zullen inzetten", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "We zullen ons vermogen goed investeren, onze financiële resultaten verbeteren en het management van AEGON zo inrichten dat het zich volledig kan richten op de internationale mogelijkheden voor ons bedrijf. We zijn vastbesloten om AEGON's toonaangevende positie te versterken, duurzame, winstgevende groei voor onze beleggers te realiseren en onze miljoenen klanten overal ter wereld te helpen hun financiële toekomst veilig te stellen."

AEGON heeft de ambitie om een internationale toonaangevende onderneming te zijn die zijn klanten overal ter wereld helpt hun financiële toekomst veilig te stellen, duurzame, winstgevende groei te realiseren door kapitaal te investeren in activiteiten die meer mogelijkheden voor groei en rendement bieden, groei en rendement van bestaande activiteiten te verbeteren en AEGON te besturen als een internationale Groep.

Een internationaal vermogensbeheerbedrijf opzetten

De komende maanden zal AEGON een internationale organisatie opzetten voor zijn vermogensbeheer. In AEGON Asset Management worden de bestaande activiteiten op dit gebied in de Verengde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en elders samengebracht. AEGON Asset Management heeft in totaal EUR 271 miljard* aan beheerd vermogen. Met deze nieuwe organisatie zal AEGON:

- Internationale standaarden invoeren voor het beheer van beleggingen voor algemene rekening;

- De pensioen en unit-linked activiteiten van de Groep ondersteunen door een Europees vermogensbeheerbedrijf voor derden te vormen;

- Het groeien van het vermogensbeheer voor derden.

AEGON Asset Management zal naar verwachting begin januari 2009 operationeel zijn. Erik van Houwelingen, momenteel lid van de directie van AEGON Nederland, is benoemd tot voorzitter van het Executive Committee van AEGON Asset Management. Eric Goodman, Chief Investment Officer voor AEGON in de Verenigde Staten, wordt verantwoordelijk voor het internationale beheer van beleggingen voor algemene rekening. Andrew Fleming, op dit moment CEO van AEGON UK Asset Management, is benoemd tot Hoofd Europees Asset Management.

Levensherverzekeringen als een internationaal bedrijf besturen

AEGON bezit erkende expertise op het gebied van levensherverzekeringen. Op dit moment is de Groep de op vijf na grootste levensherverzekeraar ter wereld gemeten naar premie-inkomen en de op één na grootste in de Verenigde Staten. AEGON heeft zich tot doel gesteld de groei in het internationale levensherverzekeringsbedrijf te versnellen door:

- Uit te breiden naar nieuwe, groeiende markten in Azië, Europa en Zuid-Amerika;

- Door samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan;

- Door ondersteuning te bieden aan andere activiteiten van AEGON.

Leidend worden in variable annuities in Europe

De komende jaren zal de markt voor variable annuities naar verwachting sterk groeien als miljoenen 'babyboomers' in Europa, Noord-Amerika en Azië de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. AEGON heeft al een sterke positie op de Amerikaanse markt voor variable annuities. Het is de ambitie van AEGON om een toonaangevende aanbieder te worden op de Europese variable annuities markt.

Als onderdeel van deze doelstelling is AEGON van plan om:

- De Amerikaanse expertise op dit terrein in te zetten voor de variable annuities activiteiten in Europa;

- De ervaring in het Verenigd Koninkrijk gebruiken voor andere markten in Europa, om te beginnen in Spanje en Frankrijk;

- Elders in Europa distributieovereenkomsten met banken en brokers aan te gaan.

Verbreden van de rol van de Management Board

Als onderdeel van de nieuwe strategie zal AEGON de taken en verantwoordelijkheden van de Management Board aanpassen. Deze veranderingen versterken AEGON's corporate governance en brengen de managementstructuur van de Groep in lijn met AEGON's internationale mogelijkheden.

In de nieuwe structuur hebben de leden van de Management Board de volgende verantwoordelijkheden:

  
  Alex Wynaendts (Chief Executive Officer)
  Jos Streppel (Chief Financial Officer)      Corporate Center
  Pat Baird                    Amerika, Zuid-Oost 
                           Azië, internationale 
                           levensherverzekering
  Marco Keim                    Nederland
  Otto Thoresen                  Verenigd Koninkrijk, 
                           variable annuities in 
                           Europa, India
  Gábor Kepecs                   Centraal- en Oost-Europa
  * Per eind 2007
  
  WAARDE NIEUWE PRODUCTIE
 
                         2005   2007     2010
  In miljoenen              werkelijk werkelijk doelstelling
 
  Totaal               EUR    550    927    1.250
 
  Amerika              USD    340    581     730
  Nederland             EUR     39    51      82
  Verenigd Koninkrijk        GBP     67    157     213
  Azië                EUR     83    78     105
  Centraal- & Oost-Europa      EUR     27    72     100
  Overige Europese landen      EUR     30    71     147
  
  PRODUCTIVITEIT KAPITAAL
                       2007    2010     2012
                     werkelijk doelstelling doelstelling
 
  Rendement geïnvesteerd vermogen 1), 2)  9,6%    >11%     >12%
  Holding en leverage effecten       2,4%     3%      3%
  Rendement eigen vermogen 2), 3)      12%    >14%     >15%
  1) Gewogen gemiddelde van rendement van geïnvesteerd vermogen in de
    landenunits
  2) Cijfers 2007 aangepast voor eenmalige belastingbate in VK en Nederland
  3) Netto onderliggend resultaat / gemiddeld eigen vermogen excl. 
    herwaarderingsreserve

Programma analisten- en beleggersconferentie

Op 2 en 3 juni vindt in Londen AEGON's analisten- en beleggersconferentie plaats. De presentatie van Alex Wynaendts is live via een webcast op http://www.aegon.com te volgen om 18:00 (Nederlandse tijd) uur op maandag 2 juni, 2008.

Slides van de presentatie zullen maandag 2 juni vanaf 17.30 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar zijn op dezelfde website:

  
  Unlocking the Global Potential
  Alex Wynaendts, CEO AEGON N.V.

  AEGON Asset Management
  Erik van Houwelingen, voorzitter van het Executive Committee van AEGON
  Asset Management

  Integrated Capital & Risk Management
  Jos Streppel, CFO AEGON N.V.
  Michiel van Katwijk, Executive Vice President AEGON N.V.

  AEGON Americas & Global Life Reinsurance
  Pat Baird, lid van AEGON Management Board
  Darryl Button, CFO AEGON USA

  AEGON United Kingdom & Variable Annuities in Europe
  Otto Thoresen, lid van AEGON Management Board
  Mark Laidlaw, CFO AEGON UK

  New Markets, AEGON Central & Eastern Europe
  Gábor Kepecs, lid van AEGON Management Board

  New Markets, AEGON Asia
  Marc van Weede, Executive Vice President Strategy AEGON N.V.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.co+31m.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media relations 
  Telefoon: +33(0)70-344-8344 
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Investor relations 
  Telefoon: +31(0)70-344-8305 
  E-mail: ir@aegon.com 
  Webcast via http://www.aegon.com
  Persconferentie 
  12:00 uur - Nederlandse tijd 
  
  Analisten- en beleggersconferentie 
  18:00 uur - Nederlandse tijd

PRN NLD

BRON AEGON N.V.