AEGON neemt belang van 50% in levensverzekerings- en pensioenbedrijf van Caixa Terrassa

29 Aug, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 29 /PRNewswire/ --

- Bedrijven sluiten exclusieve distributie-overeenkomst voor levensverzekeringen, pensioenen en ziektekosten

- Positie AEGON op Spaanse markt verder versterkt

AEGON en de Spaanse spaarbank Caixa Terrassa hebben een overeenkomst gesloten om een joint venture voor levensverzekeringen, pensioenen en ziektekosten op te zetten. Daarmee versterkt de Groep zijn positie op de Spaanse markt nog verder. Door deze overeenkomst krijgt AEGON toegang tot de noordoostelijke regio Catalonië, een van de meest welvarende en meer dynamische streken van Spanje met een bevolking van meer dan zeven miljoen mensen. Caixa Terrassa heeft ongeveer 500.000 klanten en is een van de grootste spaarbanken van Catalonië. Afgelopen jaar bedroeg de nieuwe premieproductie van Caixa Terrassa Vida, het levensverzekerings-, pensioen- en ziektekostenbedrijf van Caixa Terrassa, bijna EUR 215 miljoen. Door deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal AEGON de op vijf na grootste(1) levensverzekeraar in Spanje worden.

Als onderdeel van de overeenkomst zal AEGON EUR 190 miljoen betalen voor een belang van 50% in Caixa Terrassa Vida. Afhankelijk van de resultaten van de joint venture, zal AEGON mogelijk nog een aanvullende betaling doen aan Caixa Terrassa. In het kader van deze overeenkomst zal Caixa Terrassa de levensverzekeringen, pensioen- en ziektekostenproducten van de joint venture exclusief gaan verkopen via zijn netwerk van ongeveer 300 vestigingen. AEGON zal de administratie van Caixa Terrassa Vida volledig integreren in zijn eigen bedrijf.

De samenwerkingsovereenkomst met Caixa Terrassa sluit aan bij de strategie van AEGON om zijn activiteiten internationaal verder uit te breiden en zijn kapitaal aan te wenden voor activiteiten die aantrekkelijke groeimogelijkheden en een hoger rendement bieden. AEGON zal deze acquisitie financieren uit zijn kapitaaloverschot en verwacht dat de transactie een klein positief effect zal hebben op zijn resultaat.

"We zijn zeer verheugd over deze samenwerkingsovereenkomst, die essentieel is voor onze toegang tot Catalonië, een van de meest welvarende regio's van Spanje", zei Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Deze joint venture met Caixa Terrassa past heel goed bij onze strategie om onze positie op de Spaanse markt voor levensverzekeringen verder te versterken. We kijken uit naar een lange en succesvolle samenwerking met Caixa Terrassa."

AEGON heeft al distributie-overeenkomsten gesloten met vier andere regionale spaarbanken in Spanje. Deze laatste samenwerking meegerekend, worden producten van AEGON aangeboden via in totaal 2.200 bankkantoren verspreid over vrijwel het gehele land.

Naar verwachting zal de overeenkomst met Caixa Terrassa worden afgerond in het vierde kwartaal van 2008, afhankelijk van de goedkeuring door de Spaanse en Europese toezichthouders.

AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

AEGON Spanje

AEGON heeft de Spaanse markt voor het eerst betreden in1980 met de overname van Seguros Galicia. Sindsdien zijn de activiteiten van de Groep in Spanje aanzienlijk uitgebreid. In Spanje wordt ongeveer zeventig procent van alle levensverzekeringen verkocht via banken. Daarom heeft AEGON zich de afgelopen jaren bij het uitbreiden van zijn wereldwijde netwerk van distributie-overeenkomsten met banken sterk gericht op Spanje. Op dit moment heeft AEGON samenwerkingsovereenkomsten gesloten met vijf van de grootste spaarbanken van Spanje: Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Navarra, Caja de Badajoz, Caja Cantabria en Caixa Terrassa. Door sterke economische groei, wijzigingen in de demografische ontwikkeling en de nadruk die recent is gelegd op bancassurance is Spanje uitgegroeid tot een van de snelst groeiende activiteiten binnen AEGON.

Caixa Terrassa

Caixa Terrassa werd in 1877 opgericht en is daarmee de op zeven na oudste spaarbank van Spanje. Het beheerd vermogen bedraagt ongeveer EUR 20 miljard, terwijl de kredietportefeuille ongeveer EUR 9 miljard bedraagt. Het verzekeringsbedrijf van Caixa Terrassa werd in 1998 opgericht en beheert 220.000 polissen. Caixa Terrassa heeft ongeveer 300 vestigingen, voornamelijk in Catalonië. Er werken 1.600 mensen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
   de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

(1) Bron: ICEA, gebaseerd op geconsolideerde cijfers (op basis van 100%)

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media Relations       Investor Relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8344 Telefoon: +31(0)70-3448305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com   E-mail: ir@aegon.com

  Website http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.