AEGON publiceert voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008 op 17 februari 2009

06 Feb, 2009, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 6 /PRNewswire/ --

- Tevens publicatie gedetailleerde financiële kalender 2009 en 2010

AEGON zal op donderdag 17 februari 2009 om 07.30 uur voorlopige geschatte resultaten over het vierde kwartaal 2008 bekend maken. De volledige resultaten over het vierde kwartaal en het gehele jaar 2008 worden, zoals aangekondigd, gepubliceerd op 12 maart 2009.

Daarnaast heeft AEGON - in het streven ervoor te zorgen dat de financiële markten eerder en op een effectieve manier geïnformeerd worden - de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal 2009 vervroegd van maart naar 25 februari 2010. Vandaag publiceert AEGON tevens de gedetailleerde financiële kalender voor 2009 en 2010. Vanaf nu zullen kwartaalresultaten om 07.30 uur gepubliceerd worden.

  
  2009

  17 februari Voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008
  12 maart Resultaten vierde kwartaal 2008
  23 maart Registratiedatum (peildatum voor uitoefening vergader- en
  stemrecht in AVvA op 22 april)
  31 maart Jaarverslag 2008 beschikbaar op de corporate website
  22 april Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders*)
  14 mei Resultaten eerste kwartaal 2009 en Embedded Value 2008
  9-10 juni Beleggers- en analistenconferentie - Londen
  13 augustus Resultaten tweede kwartaal 2009
  12 november Resultaten derde kwartaal 2009
  2 december Beleggersdag - New York

  *) Zoals aangekondigd in het persbericht van 28 oktober 2009 over de
    kapitaaltransactie met de Nederlandse overheid zal AEGON over 2008
    geen slotdividend uitkeren.

  2010

  25 februari Resultaten vierde kwartaal 2009
  29 maart Jaarverslag 2009 beschikbaar op corporate website
  29 april Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  12 mei Resultaten eerste kwartaal 2010 en Embedded Value 2009
  12 augustus Resultaten tweede kwartaal 2010
  11 november Resultaten derde kwartaal 2010

AEGON's kwartaal- en jaarresultaten worden op de dag van bekendmaking op de website gepubliceerd. Details over geplande persconferenties en analistenbijeenkomsten worden gepubliceerd op AEGON's corporate website http://www.aegon.com.

Alle bovengenoemde data zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft bijna 32.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers          2007      Eerste negen maanden 2008
 
  Onderliggend resultaat  EUR 2,64 miljard   EUR 1,75 miljard
  vóór belastingen         

  Verkoop nieuwe      EUR 3,27 miljard   EUR 2,03 miljard
  levensverzekeringen
               
  Totaal stortingen    EUR 44,53 miljard  EUR 28,82 miljard
               
  Inkomsten genererende  EUR 371 miljard   EUR 351 miljard
  beleggingen (einde    
  periode) 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en
  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;
  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;
  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;
  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en
  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze
   financiële positie.

  
  AEGON N.V.
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media              Analisten & beleggers
  Greg Tucker           Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8956        +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com     E-mail: ir@aegon.com
  Website http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.