AEGON rondt overname Pools pensioenbedrijf af

31 Dec, 2008, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, December 31 /PRNewswire/ -- AEGON heeft de overname van het Poolse pensioenbedrijf PTE Skarbiec Emerytura SA afgerond, nadat de Poolse toezichthouder de transactie recent definitief heeft goedgekeurd. AEGON heeft in juni 2007 het initiatief genomen voor deze overeenkomst als onderdeel van zijn strategie om de activiteiten in Centraal- en Oost-Europa verder uit te bouwen.

"Deze overname betekent een aanmerkelijke versterking van onze positie op de Poolse markt", aldus Gábor Kepecs, lid van de Management Board verantwoordelijk voor AEGON's activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. "AEGON is nu het op vijf na grootste pensioenbedrijf van Polen, met bijna 800.000 deelnemers en bijna EUR 1,8 miljard *) aan beheerd pensioenvermogen."

De afgelopen jaren heeft AEGON zijn pensioenbedrijf in Centraal- en Oost-Europa significant uitgebreid. Op dit moment heeft AEGON meer dan twee miljoen pensioenfondsdeelnemers, EUR 4 miljard*) aan beheerd pensioenvermogen en activiteiten in zes landen - Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije. AEGON is sinds 2005 actief in Polen en verkoopt er zowel pensioenproducten als levensverzekeringen.

Zoals in de overeenkomst afgesproken, heeft AEGON het belang van BRE Bank in PTE Skarbiec Emerytura overgenomen voor EUR 117 miljoen. Dit is in lijn met de in juni 2007 uitgesproken verwachting.

*) Op 30 september 2008

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 32.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

   - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
    beleggingsportefeuilles; en

   - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
    bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
    daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

  
  AEGON Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media relations
  Telefoon: +31-070-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Investor relations
  Telefoon: +31-070-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.