AEGON rondt overname resterende 50%-belang in BT AEGON af

23 Jun, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 23 /PRNewswire/ --

- AEGON en Banca Transilvania blijven partners via nieuwe distributie-overeenkomst

AEGON heeft de overname van het resterende belang van 50% van Banca Transilvania in BT AEGON afgerond. BT AEGON is het Roemeense pensioenbedrijf dat de twee ondernemingen vorig jaar hebben opgezet. De overeenkomst om het belang van Banca Transilvania over te nemen werd in januari van dit jaar aangekondigd. AEGON betaalt ongeveer EUR 11 miljoen voor het belang, waarmee AEGON de volledige zeggenschap over het pensioenbedrijf verwerft.

Als onderdeel van de overeenkomst hebben AEGON en Banca Transilvania een distributie-overeenkomst gesloten, waaronder Banca Transilvania levensverzekerings- en pensioenproducten van AEGON blijft verkopen. Deze overeenkomst stelt zowel Banca Transilvania als AEGON in staat te profiteren van de groei die de Roemeense pensioen- en levensverzekeringsmarkten naar verwachting de komende jaren zullen doormaken. Banca Transilvania is een van de toonaangevende banken van Roemenië, met meer dan één miljoen klanten op de consumentenmarkt en een uitgebreid netwerk van meer dan 500 kantoren.

Door de overname zal AEGON's positie in Roemenië en de regio als geheel verder worden versterkt. AEGON is actief in zes landen in Centraal en Oost-Europa - Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft iets meer dan 31.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                     Eerste      Jaarresultaat 2008
  Kerncijfers              kwartaal 2009
  Onderliggend resultaat vóór         
  belastingen             - EUR 22 miljoen  EUR 1,57 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen  EUR 543 miljoen EUR 2,63 miljard
                     
  Totaal bruto stortingen        EUR 8,2 miljard EUR 40,75 miljard
                     
  Inkomsten genererende beleggingen   
  (per einde verslagperiode)      EUR 334 miljard EUR 332 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media               Analisten & beleggers
  Greg Tucker            Gerbrand Nijman

  +31(0)70-344-8956         +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com     E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige

persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.