AEGON rondt overname Turkse levens- en pensioenverzekeraar af

10 Jul, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

THE HAGUE, The Netherlands, July 10 /PRNewswire/ --

- AEGON zet met overname eerste stap in snelgroeiende Turkse markt

- Transactie is onderdeel van strategie om schaalgrootte op te bouwen in opkomende markten

AEGON heeft de overname van de Turkse levens- en pensioenverzekeraar Ankara Emeklilik afgerond. De overname is onderdeel van AEGON's doelstelling om zijn aanwezigheid in Centraal- & Oost-Europa uit te breiden.

De overeenkomst om Ankara Emeklilik over te nemen werd in februari van dit jaar gesloten.

"Bij de presentatie van de nieuwe groepsstrategie in juni van dit jaar hebben we kenbaar gemaakt dat we graag schaalgrootte willen opbouwen in opkomende markten zoals Centraal- & Oost-Europa - markten die de komende jaren duurzame, winstgevende groei kunnen bieden. De overname van Ankara Emeklilik maakt deel uit van deze strategie", zegt Gábor Kepecs, als lid van de Management Board van AEGON verantwoordelijk voor Centraal- & Oost-Europa.

Met de overname zet AEGON een eerste stap in de snelgroeiende Turkse markt voor levensverzekeringen en pensioenen. De transactie vormt een aanvulling op de recente uitbreiding van de activiteiten in Centraal- & Oost-Europa. Na deze overname heeft AEGON activiteiten in zes landen in deze regio: Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.

Bovendien verwerft AEGON door deze overname een sterk platform voor verdere groei in Turkije. Ankara Emeklilik beschikt al over een goede positie op de Turkse markt met meer dan 58.000 pensioenfondsdeelnemers en ongeveer EUR 35 miljoen aan beheerd vermogen.

Nu de acquisitie is afgerond, is AEGON voornemens Ugur Tozsekerli te benoemen tot CEO1) van Ankara Emeklilik. Hij is voormalig Assistant General Manager van Yapi Kredi Emeklilik. "Ik verheug me er enorm op deze onderneming te gaan leiden", zei Ugur Tozsekerli. "De Turkse markt biedt een enorm groeipotentieel. Ons land telt 74 miljoen inwoners, meer dan het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. In verhouding besteden we echter veel minder aan levensverzekeringen en pensioenen. Dat is nu aan het veranderen en met AEGON's financiële slagkracht en ervaring, verkeren we in een goede uitgangspositie om ons aandeel op deze groeiende markt uit te breiden."

Afgelopen maand heeft AEGON als onderdeel van de nieuwe strategie - getiteld Unlocking the Global Potential ­- ambitieuze groeidoelstellingen voor zijn activiteiten in Centraal- & Oost-Europa uiteengezet, bestaande uit:

- Verbreding van het productaanbod en het distributienetwerk;

- Op elke markt in de regio een top 5 positie behalen;

- Aanvullende acquisities nastreven en op selectieve wijze nieuwe markten betreden.

AEGON wil in 2010 een marktaandeel van 10% hebben verworven op de markt voor verplichte pensioenen in Centraal- & Oost-Europa, waarbij het totale aantal deelnemers aan de pensioenfondsen in de regio groeit tot 2,3 miljoen, vergeleken met ongeveer twee miljoen2) op dit moment.

1) De benoeming moet worden goedgekeurd door de toezichthouder.

2) Dit aantal is inclusief de deelnemers van het pensioenfonds Scarbiec-Emerytura in Polen. Het is de verwachting dat AEGON deze deelnemers in het vierde kwartaal van 2008 volledig kan consolideren.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations          Investor Relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8344    Telefoon: +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com      E-mail: ir@aegon.com

  Website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.