AEGON rondt verkoop levenbedrijf in Taiwan af

31 Aug, 2009, 08:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 31 /PRNewswire/ -- AEGON heeft de verkoop van zijn levenbedrijf aan de Taiwanese holding Zonghwei* afgerond. De verkoop-overeenkomst werd in april van dit jaar aangekondigd.

Het besluit om AEGON Taiwan te verkopen is een gevolg van AEGON's strategie om kapitaal daar in te zetten waar de beste rendementen kunnen worden behaald.

De verkoop heeft het resultaat in het tweede kwartaal 2009 met EUR 385 miljoen negatief beïnvloed. AEGON verwacht dat de verkoop van het levenbedrijf in Taiwan de winst in de toekomst positief zal beïnvloeden. De verkoop heeft geen invloed op het kapitaaloverschot van AEGON. Nu de transactie is afgerond, zijn de voorgenomen kapitaalbijdragen aan AEGON Taiwan niet meer nodig. Daardoor zal de verkoop direct een positief effect hebben op de kasstromen van de Groep. Daarnaast wordt AEGON door de verkoop aanzienlijk minder gevoelig voor lange termijn rentestanden, waardoor er ook beduidend minder economisch kapitaal vereist is.

* Zonghwei Co. Ltd. is een holding, opgericht door de voorzitter van Meifu Development en de President van Taiwan Glass Industry. Meifu Development is een vooraanstaand vastgoedbedrijf in Taiwan. Taiwan Glass Industry, genoteerd aan de effectenbeurs in Taiwan, is een van de grootste glasproducenten ter wereld.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                    Tweede kwartaal   Eerste kwartaal
                         2009         2009
  Kerncijfers            
  Onderliggend resultaat vóór            
  belastingen             EUR 404 miljoen    EUR 22 miljoen
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 469 miljoen   EUR 543 miljoen
                         
  Totaal bruto stortingen       EUR 6,8 miljard   EUR 8,2 miljard
                         
  Inkomsten genererende beleggingen  EUR 342 miljard   EUR 334 miljard
                         
  (per einde verslagperiode)

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31-70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31-70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.