AEGON Sony Life Insurance Company krijgt toestemming om in Japan actief te worden

27 Aug, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland en TOKIO, August 27 /PRNewswire/ --

- Bedrijf zal naar verwachting eind dit jaar operationeel zijn

- Joint venture richt zich in eerste instantie op de verkoop van variable annuities

De joint venture van AEGON en Sony Life op het gebied van levensverzekeringen heeft definitief toestemming gekregen van de Japanse toezichthouder om later dit jaar met de activiteiten te starten. De 50/50 joint venture - die onder de naam AEGON Sony Life Insurance Co. Ltd. (ASLIC) zal werken - richt zich aanvankelijk op de verkoop van variable annuity producten. De producten zullen worden verkocht via het 'Lifeplanner' agentennetwerk van Sony, alsmede via banken en andere financiële instellingen. Het is de verwachting dat ASLIC begin december operationeel zal zijn.

'Wij zijn verheugd dat wij van de toezichthoudende instanties in Japan een vergunning voor onze joint venture hebben verkregen", aldus AEGON CEO Alex Wynaendts. "Wij zijn ervan overtuigd dat de Japanse markt voor variable annuities op de lange termijn uitstekende groeimogelijkheden biedt. De combinatie van onze productkennis en expertise op het gebied van risicomanagement met de gerenommeerde merknaam en distributiekracht van Sony Life geeft ons een uitstekende positie om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Japanse markt ons biedt."

"ASLIC is opgericht als een levensverzekeringsbedrijf dat zich met name richt op en specialiseert in annuity producten", aldus Sony Life's President Taro Okuda. 'Met ASLIC betreden wij in Japan het terrein van bancassurance. Tegelijkertijd kunnen wij de klanten van het Sony Life's Lifeplanner agentennetwerk een breder aanbod doen."

Sony Life beschouwt de samenwerking, die in 2007 is gestart, als een goede mogelijkheid om het "Lifeplanner' distributienetwerk verder te versterken, vooral door het productaanbod voor de Japanse klant te verbreden. Voor AEGON onderstreept de samenwerking met Sony Life de uitbreiding van de activiteiten in Azië. In de afgelopen jaren heeft AEGON zowel in China als India activiteiten opgestart, markten waar economische groei en stijgende welvaart tot een toenemende vraag naar levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten heeft geleid.

Japan is een van de grootste pensioenmarkten ter wereld. Ondanks de financiële crisis is het de verwachting dat in de komende jaren de vraag naar variable annuites in Japan zal toenemen, vooral omdat de leeftijd van de bevolking stijgt en meer en meer mensen behoefte hebben aan een aanvulling op hun bestaande overheidspensioen. De gemiddelde leeftijd van de Japanse bevolking is een van de hoogste ter wereld, met meer dan 40% van de bevolking ouder dan 50. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de individuele spaargelden in contanten gehouden of op een depositorekening. Het bedrag aan individuele spaargelden in Japan is het hoogste van Azië en zal naar verwachting in 2017 een bedrag bereiken van USD 19 duizend miljard.

  
  over aegon sony life insurance company

  Hoofdkantoor : Tokio, Japan
  Start activiteiten : 1 december 2009
  Aandelenbezit : 50% Sony Life, 50% AEGON
  Aantal medewerkers : 124 (bij de start van de activiteiten)

OVER aEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is in Den Haag.

In Amerika is AEGON een vooraanstaand aanbieder van variable annuity producten met verkopen in 2008 van in totaal USD 3,6 miljard en een balanstotaal variable annuities aan het einde van 2008 van USD 33,5 miljard. AEGON wil zijn producten en kennis in diverse andere markten gebruiken. Gezien het succes van deze variable annuity producten op de Amerikaanse markt, is AEGON momenteel bezig met de introductie van deze producten in Europa,

  
                     Tweede     Jaarresultaat
                     kwartaal 2009 2008
  Kerncijfers                     
  Onderliggend resultaat vóór      EUR 404    EUR 1,57 miljard
  belastingen              miljoen
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen  EUR 469    EUR 2,63 miljard
                     miljoen
  Totaal bruto stortingen        EUR 6,8    EUR 40,75 miljard
                     miljard
  Inkomsten genererende beleggingen   EUR 342    EUR 332 miljard
                     miljard
  (per einde verslagperiode)

OVER SONY LIFE

Sony Life Insurance Co., Ltd. Is een 100% dochter van Sony Financial Holdings, Inc. en vertegenwoordigt het grootste deel van de historie en omvang van Sony Financial Holdings Group. Sony Life was het eerste bedrijf in Japan dat het 'Lifeplanner' systeem heeft geïntroduceerd. 'Lifeplanner' verkopers, met hun uitgebreide financiële kennis en ervaring, adviseren klanten en zorgen er voor dat levensverzekeringsproducten worden aangeboden die zijn afgestemd op de specifieke wensen van elke klant. Doordat klanten zo tevreden zijn over deze aanpak, heeft Sony Life de activiteiten in dit segment van de markt sinds de start steeds verder kunnen uitbreiden. Sony Life heeft ratings aangevraagd bij de verschillende kredietbeoordelingsinstellingen om klanten in staat te stellen objectieve beslissingen te nemen met betrekking tot de financiële soliditeit van de onderneming. Standard & Poor's heeft Sony Life in juni 2006 een A+ rating toegekend en omschrijft de financiële kracht van de onderneming als 'sterk'. Moody's Investors Service heeft in juni 2006 een Aa3 rating toegekend en stelt dat de onderneming een uitstekende financiële zekerheid biedt.

('Lifeplanner' is een geregistreerd handelsmerk van Sony Life Insurance Co., Ltd.)

  
  Profiel (per eind maart 2009)

  Opgericht : augustus 1979

  Kapitalisatie : JPY 70 miljard (100% dochterbedrijf van Sony
  Financial Holdings)

  Medewerkers : 5.599 (inclusief 3.891 'Lifeplanner' verkopers)

  Totale activa : JPY 3.810 miljard

  Verzekeringsportefeuille : JPY 32.517 miljard (som van de
  individuele polissen en de individuele annuities)

  Winst van verzekeringspremies
  en overige : JPY 662 miljard

  Website :http:// www.sonylife.co.jp

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON

  Media relations
  Telefoon: +31(0)-70-344-8956
  Email: gcc-ir@aegon.com

  Investor relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8305
  Email: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

  Sony Life
  Media relations
  Telefoon: +81(0)3-3475-8813
  Email: pr@sonylife.co.jp

  Investor relations
  Telefoon +81-3-5785-1074
  Email: press@sonylifh.co.jp

  Website: http://www.sonylife.co.jp

PRN NLD

BRON AEGON N.V.