AEGON trekt zich terug van Group Risk markt in Verenigd Koninkrijk

02 Jun, 2009, 17:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 2 /PRNewswire/ -- AEGON trekt zich met onmiddellijke ingang terug van de Group Risk markt in het Verenigd Koninkrijk. Dit besluit maakt deel uit van AEGON's voortdurende beoordeling van zijn activiteiten en is in lijn met de strategie om kapitaal aan te wenden voor activiteiten met een beter perspectief op groei en rendement.

Group Risk producten bieden ondernemingen een verzekeringsdekking voor hun personeelsvoorzieningen. Over het algemeen gaat het hier om levensverzekeringen, dekking bij langdurige ziekte en inkomensbescherming. Het betreft hier een volgroeide markt, die wordt gedomineerd door enkele grote aanbieders. AEGON heeft in deze markt een beperkte portefeuille met beperkte mogelijkheden tot uitbreiding om zo voldoende schaalgrootte te realiseren. Daarom heeft AEGON besloten om meer winstgevende groeimogelijkheden in andere marktsegmenten te benutten, zoals pensioenen, individuele beschermingsproducten, beleggingen en annuities.

AEGON verwacht dat de beëindiging van de Group Risk activiteiten een positieve invloed zal hebben op het toekomstige resultaat en waarde nieuwe productie. Daarnaast verwacht AEGON de komende drie jaar ongeveer EUR 55 miljoen aan kapitaal vrij te maken.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft iets meer dan 31.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                      Eerste kwartaal
  Kerncijfers                    2009       2008
  Onderliggend resultaat vóór
  belastingen               EUR -22 miljoen EUR 1,57 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen   EUR 543 miljoen EUR 2,63 miljard
  Totaal bruto stortingen         EUR 8,2 miljard EUR 40,75 miljard
  Inkomsten genererende beleggingen    
  (per einde verslagperiode)       EUR 334 miljard  EUR 332 miljard

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.
  Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media
  Greg Tucker
  +31-70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31-70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.