AEGON verkoopt levenbedrijf in Taiwan

22 Apr, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 22 /PRNewswire/ -- AEGON zal zijn levenbedrijf in Taiwan verkopen aan Zonghwei*, gebaseerd op een waarde per eind december 2008 van EUR 65 miljoen.

"De beslissing om AEGON Taiwan te verkopen is een gevolg van de vorig jaar juni aangekondigde strategische prioriteiten om kapitaal daar in te zetten waar de beste rendementen behaald kunnen worden", zei Alex Wynaendts, CEO. "Azië blijft een belangrijke groeimarkt voor AEGON. Wij zullen onze aandacht richten op het verder ontwikkelen van ons platform in Azië, waar wij de komende jaren aanzienlijke groei- en winstmogelijkheden verwachten. Wij willen het management en de medewerkers van AEGON Taiwan graag hartelijk bedanken voor hun grote inzet in de afgelopen jaren om het bedrijf te verbeteren en de klanten van kwaliteitsproducten en uitstekende service te voorzien."

De verkoop zal het resultaat in het tweede kwartaal 2009 met ongeveer EUR 400 miljoen negatief beïnvloeden, waardoor er ongeveer EUR 300 miljoen ten laste van het eigen vermogen zal komen. AEGON verwacht dat de verkoop van het levenbedrijf in Taiwan de toekomstige winst positief zal beïnvloeden. Over 2008 heeft AEGON Taiwan een nettoverlies van EUR 103 miljoen geleden. Eind 2008 was de embedded value van AEGON Taiwan ongeveer EUR 70 miljoen.

De verkoop heeft geen invloed op het kapitaaloverschot van AEGON en slechts een beperkte invloed op de IGD ratio. Tegelijkertijd zijn, als de transactie is voltooid, de voorgenomen kapitaalbijdragen aan AEGON Taiwan niet meer noodzakelijk. Daarom zal de verkoop direct een positief effect hebben op de kasstromen van de Groep. Daarnaast wordt AEGON door de verkoop aanzienlijke minder gevoelig voor lange termijn rentestanden, waardoor er ook beduidend minder economisch kapitaal vereist is.

Per 31 december 2008 had AEGON Taiwan volgens de lokale solvabiliteitsvereisten een risk based capital ratio van meer dan 300%. Als onderdeel van de transactie hebben AEGON en het consortium afgesproken er voor te zorgen dat, tot de transactie is voltooid, AEGON Taiwan voldoende kapitaal heeft om aan de lokale solvabiliteitseisen te blijven voldoen.

De verkoopovereenkomst van AEGON met het consortium moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten. De verwachting is dat de transactie aan het einde van het derde kwartaal 2009 kan worden afgerond.

AEGON is in 1993 in Taiwan begonnen en verkoopt variable universal en traditionele levensverzekeringen evenals ongevallen- en ziektekostenverzekeringen. In Taiwan heeft AEGON ongeveer 500 medewerkers en 750 agenten.

* Zonghwei Co. Ltd. is een holding, opgericht door de voorzitter van Meifu Development en de President van Taiwan Glass Industry. Meifu Development is een vooraanstaand vastgoedbedrijf in Taiwan. Taiwan Glass Industry, genoteerd aan de effectenbeurs in Taiwan, is een van de grootste glasproducenten ter wereld.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 31.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers             2008        2007

  Onderliggend resultaat vóór         
  belastingen             EUR 1,57 miljard  EUR 2,64 miljard
 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 2,63 miljard  EUR 3,27 miljard
                     
  Totaal bruto stortingen       EUR 40,75 miljard  EUR 44,53 miljard
                     
  Inkomsten genererende beleggingen  EUR 332 miljard   EUR 370 miljard
  (per 31 december)

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.
  Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media               Analisten & beleggers
  Greg Tucker            Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8956         +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com      E-mail: ir@aegon.com
  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.