AEGON versterkt aanwezigheid in Latijns-Amerika door joint venture met Braziliaanse levensverzekeraar

01 Okt, 2008, 19:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Het Nederland, October 1 /PRNewswire/ -- AEGON heeft een overeenkomst getekend voor het verkrijgen van een belang van 50% in Mongeral SA Seguros e Previdência, de op vijf na grootste onafhankelijke levensverzekeraar in Brazilië. Deze strategische joint venture zal de aanwezigheid van AEGON in Latijns-Amerika versterken, een markt die voor de Groep gezien de groeimogelijkheden van strategisch belang is.

Mongeral heeft zich gespecialiseerd in individuele en collectieve levensverzekeringen, naast pensioen- en spaarproducten en is in Brazilië de grootste aanbieder van pensioenproducten via de werkgever en vakbonden. AEGON's samenwerking met Mongeral is onderdeel van zijn bredere strategie om de internationale aanwezigheid van de Groep uit te breiden en een groter deel van zijn kapitaal te gebruiken voor activiteiten met een beter perspectief op groei en een hoger rendement.

"Wij zijn verheugd dat wij met een van de vooraanstaande levens- en pensioenverzekeraars in Brazilië gaan samenwerken", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. "Brazilië is de grootste levensverzekeringsmarkt in Latijns-Amerika en deze stap versterkt onze positie in deze groeiregio. Ook geeft de samenwerking ons de kans AEGON's financiële slagkracht en ervaring in te zetten ten gunste van een groter klantenbestand."

In de afgelopen jaren heeft AEGON naar mogelijkheden gezocht om zijn aanwezigheid in Latijns-Amerika uit te breiden. In 2006 heeft de Groep een samenwerkingsovereenkomst getekend met Seguros Argos, een van de vooraanstaande onafhankelijke levensverzekeraars in Mexico. De nieuwe joint venture is een aanvulling op AEGON's bestaande activiteiten in Brazilië, waaronder AEGON Direct Marketing Services en de levensherverzekeraar Transamerica Reinsurance.

Mongeral, opgericht in 1835, is de oudste levensverzekeraar van Brazilië. Het bedrijf heeft 44 vestigingen over het gehele land en verkoopt zijn producten aan ongeveer 350.000 klanten via meer dan 3.000 erkende tussenpersonen. In 2007 had Mongeral een omzet van ongeveer EUR 121 miljoen.

"Dit is een geweldige stap voor ons", zegt Helder Molina, CEO van Mongeral. "AEGON zal onze ervaring en kennis aanvullen en dat kunnen wij gebruiken om onze activiteiten in Brazilië verder uit te breiden. Samen zullen we doorgaan met het aanbieden van innovatieve kwaliteitsproducten, die onze klanten helpen hun financiële middelen over langere termijn te beheren."

Naar verwachting zal de overeenkomst tegen het einde van het eerste kwartaal 2009 worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de Braziliaanse toezichthouders.

AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Mongeral SA Seguros e Previdência

Mongeral SA Seguros e Previdência werd in 1835 opgericht, behoort tot de vijf oudste bedrijven in Brazilië en is een pionier op de levensverzekerings- en pensioenmarkt van dat land. Na meer dan 170 jaar ononderbroken zakendoen, heeft de Braziliaanse overheid Mongeral erkend als het eerste sociale-zekerheidsinitiatief in Brazilië. Vandaag de dag heeft Mongeral meer dan 500 medewerkers, 3.000 tussenpersonen en 44 vestigingen overal in Brazilië. Het bedrijf heeft een uitstekende naam in de levensverzekerings- en pensioenmarkt vanwege zijn kernwaarden: execellence, transparancy, valorization of employees, social responsibility en innovation.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

For additional information: http://www.aegon.com/PageFiles/11510/Factsheet%20on%20Brazil%20.pdf

  
  AEGON Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations
  Telefoon: +31-(0)70-344-8344
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations
  Telefoon: +31-(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website http://www.aegon.com

  Mongeral
  Media relations - Luiz Friedheim
  Telefoon: +5521-2506-3955
  E-mail: lfriedheim@mongeral.com.br

  Website http://www.mongeral.com.br

PRN NLD

BRON AEGON N.V.