AEGON versterkt collectieve pensioenbedrijf met overname van OPTAS N.V.

15 Maa, 2007, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, March 15 /PRNewswire/ -- AEGON heeft overeenstemming bereikt over de overname van OPTAS N.V., een in Rotterdam gevestigde levensverzekeraar, die is gespecialiseerd in werknemersverzekeringen en een top tien positie inneemt op de collectieve pensioenmarkt. De netto investering voor AEGON voor deze transactie bedraagt ongeveer EUR 100 miljoen.

Door de overname van OPTAS versterkt AEGON zijn nummer twee positie op de collectieve pensioenmarkt in Nederland. OPTAS' sterke positie in de havens van Rotterdam en Amsterdam stelt AEGON in staat zijn klantenbestand verder uit te bouwen en biedt mogelijkheden om aanvullende diensten aan te bieden. Door de bestaande pensioenactiviteiten van OPTAS en AEGON te combineren, ontstaat een efficiënter platform om de collectieve pensioenmarkt te bedienen. De overname zal een licht positief effect hebben op de winst per aandeel van AEGON N.V.

OPTAS N.V. is de opvolger van de Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven die in 1997 werd omgezet in een naamloze vennootschap. Eind 2005 telde OPTAS 60.000 verzekeringnemers en verzekerden en rapporteerde het bedrijf EUR 92 miljoen aan premie-inkomsten. De totale activa bedroegen eind 2005 EUR 4,3 miljard.

AEGON zal OPTAS N.V. verwerven voor een bruto bedrag van ongeveer EUR 1,3 miljard. Gegeven de vermogenspositie van OPTAS, komt de netto investering uit op ongeveer EUR 100 miljoen. Een deel van het eigen vermogen van OPTAS is onderworpen aan voorwaarden, zoals is vastgelegd in de statuten van de vennootschap. Deze beperking is bedoeld om nakoming van de bestaande polisverplichtingen te garanderen en vervalt niet door de overname.

Na effectuering van de overname, zal OPTAS N.V. een 100% dochtermaatschappij van AEGON Nederland N.V. worden. Als gevolg van deze overname worden geen gedwongen ontslagen voorzien.

"OPTAS is een levensverzekeraar met een unieke positie in het Nederlandse havenbedrijf", aldus Johan van der Werf, directievoorzitter van AEGON Nederland. "Ik ben er trots op dat dit bedrijf deel gaat uitmaken van AEGON. De deskundigheid van OPTAS op het gebied van pensioenen willen wij graag benutten en zo mogelijk samenbrengen met het pensioenbedrijf van AEGON Nederland. Voor de deelnemers aan één van de pensioenregelingen die bij OPTAS zijn ondergebracht, verandert er in principe niets. Zij mogen ervan uitgaan dat AEGON en OPTAS er samen alles aan zullen doen om de pensioenen voor alle deelnemers optimaal te beheren."

"Wij hebben enkele jaren geleden voor onszelf vastgesteld dat we op zoek moesten naar een partij met een sterke positie in het collectieve pensioenbedrijf om verdere expansie van OPTAS mogelijk te maken. In AEGON hebben we een financieel sterke en toonaangevende pensioenaanbieder gevonden, die bovendien beschikt over een breed distributienetwerk en een goede relatie heeft met het ook voor OPTAS zo belangrijke intermediair. Ik ben ervan overtuigd dat met deze stap de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf wordt gewaarborgd", aldus Pieter Rietbergen, directeur van OPTAS N.V.

Voor de overname wordt nog het advies gevraagd van de ondernemingsraden van OPTAS en AEGON Nederland. De overname moet nog worden goedgekeurd door de relevante toezichthouders.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van onze klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Website

www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.