A.E.T. Europe B.V. wint kort geding over aanbesteding digitaal paspoort

21 Sep, 2007, 13:40 BST Van A.E.T. Europe B.V. (AET)

ARNHEM, Nederland, September 21 /PRNewswire/ --

- "Eerlijke kans voor Nederlandse ICT bedrijven met bewezen kennis en ervaring biedt beste garantie voor succesvolle invoering digitaal paspoort"

A.E.T. Europe B.V. (AET), marktleider op het gebied van software voor het integreren van smart cards met digitale handtekening in E-Government applicaties, is door de rechter in het gelijk gesteld in het kort geding betreffende de aanbesteding van de Elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK), aangespannen tegen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). "De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt van AET, dat de Staat ten onrechte geen aanbestedingsprocedure heeft gevolgd", aldus AET's advocaat Petra Heemskerk van CMS Derks Star Busmann.

De uitspraak verplicht de Staat om alle intussen aan Sdu Identification gegunde werkzaamheden voor de eNIK te staken. Daarbij zal een openbare aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden die voldoet aan de richtlijnen voor aanbesteding van overheidsopdrachten. Het Ministerie van BZK dient erop toe te zien dat Sdu Identification bij de aanbesteding geen informatievoorsprong geniet ten opzichte van haar concurrenten.

Door de voorzieningenrechter is vastgesteld dat het Ministerie van BZK onterecht niet is overgegaan tot aanbesteding van de eNIK. De beoogde waarde van het contract ligt namelijk boven de grens voor het uitschrijven van een Europese aanbesteding. Het door de Staat aangevoerde verweer, dat de eNIK reeds onderdeel zou uitmaken van de in 1999 gedane (en door Sdu Identification gewonnen) aanbesteding van de NIK (Nederlandse Identiteitskaart), werd door de rechter ongegrond verklaard. Ook het argument dat de infrastructuur technisch ondeelbaar zou zijn, werd verworpen. Vergelijkbare overheidsprojecten bleken in het verleden wel technisch deelbaar en werden in losse kavels geleverd door verschillende aanbieders, waaronder AET.

"Een openbare aanbesteding van het eNIK project maakt het mogelijk dat de bewezen kennis en ervaring van Nederlandse ICT bedrijven, die zowel in Nederland alsmede wereldwijd dergelijke projecten succesvol hebben uitgevoerd, ingezet kan worden voor de realisatie van de eNIK. Dit staat garant voor een succesvolle invoering van de eNIK tegen de beste prijs-prestatie verhouding.", aldus Drs Reinoud H. Weijman, Managing Director van AET. "AET is o.a. de leverancier voor de software voor de zorgpas (Ministerie van VWS), de defensiepas (Ministerie van Defensie), de ID Card in Taiwan waar m.b.v. AET oplossingen het gebruik van meer dan 500 E-Government applicaties beveiligd wordt, en marktleider in China waar miljoenen gebruikers dagelijks succesvol AET oplossingen inzetten voor het beveiligen van PKI transacties. Via een openbare aanbesteding met gelijke kansen krijgt de Nederlandse burger de kans gebruik te maken van deze bewezen Nederlandse technologie met wereldwijd meer dan 6 miljoen tevreden gebruikers."

Beveiligde infrastructuur met PKI

De infrastructuur voor de eNIK moet voldoen aan specifieke eisen voor de beveiliging van het berichtenverkeer via internet. Public Key Infrastructure (PKI) voor de Overheid definieert de eisen voor en waarborgt de betrouwbaarheid en integriteit van gegevens in de communicatie binnen en met de Nederlandse overheid.

AET is marktleider in de Benelux op het gebied van security oplossingen gebaseerd op PKI technologie i.c.m. smart cards die o.a. voldoen aan de strenge eisen van de PKI voor de Overheid. Met de oplossingen van AET is het mogelijk om een elektronische handtekening te plaatsen die, indien nodig, dezelfde rechtskracht heeft als een papieren handtekening. Om zulke wettelijke erkende handtekeningen te mogen leveren voldoet AET aan een reeks van strenge, door de overheid gestelde en gecontroleerde voorwaarden.

Over eNIK

De eNIK is een initiatief van het Ministerie van BZK. De eNIK maakt het personen met de Nederlandse nationaliteit mogelijk om elektronisch te kunnen communiceren met de Nederlandse overheid en veilig en betrouwbaar gebruik te maken van elektronische diensten van de overheid, bijvoorbeeld op Internet.

De eNIK zal, net als een gewoon paspoort, op het gemeentehuis aangevraagd kunnen worden. Digitale handtekeningen die met de eNIK gezet worden kennen dezelfde bewijskracht als een gewone handtekening.

Over AET

De Nederlandse onderneming A.E.T. Europe B.V. (AET), gevestigd in Arnhem en opgericht in 1998, richt zich op IT security. AET biedt haar klanten ingenieuze oplossingen gebaseerd op wereldwijd geaccepteerde standaarden voor e-commerce en informatiebeveiliging.

AET is zeer succesvol met de ontwikkeling van middleware voor smart cards en USB tokens met haar SafeSign Identity Client. Een andere bestseller van AET is BlueX Digital ID Management. Dit bekende en zeer flexibele systeem ondersteunt de vereenvoudiging en automatisering van individuele stappen in het digitale ID management proces.

Voor meer informatie ga naar http://www.aeteurope.com.

BRON A.E.T. Europe B.V. (AET)