Afghaanse vrouwen laten van zich horen in Europa

17 Okt, 2011, 07:00 BST Van South Asia Democratic Forum

BRUSSEL, October 17, 2011 /PRNewswire/ --

Het South Asia Democratic Forum (SADF) is van oordeel dat het noodzakelijk is om rekening te houden met de belangen van Afghaanse vrouwen bij het beslissen over de toekomst van Afghanistan. SADF en de Jalal Foundation hebben dienovereenkomstig een overeenkomst gesloten, die op 17 oktober in Berlijn zal worden ondertekend en die als doel heeft het contact met de burgers en politieke instanties van het Westen te bevorderen.

Er zal een delegatie van de Jalal Foundation naar Berlijn, Brussel, Parijs en Genève reizen. De Jalal Foundation werd opgericht door en wordt geleid door dr. Massouda Jalal, voormalig minister voor vrouwen in de Afghaanse regering en een presidentiële verkiezingskandidate in 2004, die een delegatie van vijf personeelsleden van de Jalal Foundation zal leiden, waaronder mw. Ghulam Murtaza Belquis, mw. Maliha Partaw, mw. Bibi Rogul Parwin en mevr. Sadat.

Gedurende haar verblijf in Berlijn zal de delegatie van de Jalal Foundation ontvangen worden door diverse instellingen, zoals Amnesty International, Human Rights Watch, het Departement Internationale Samenwerking van de Konrad Adenauer Stichting, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en door het Comité Mensenrechten en Humanitaire Hulp.

Over SADF

Het South Asia Democratic Forum (SADF) werd in Brussel opgericht in het begin van 2011 als een platform voor dialoog tussen openbare en private instellingen van de Europese Unie en de leden van de Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale Coöperatie over zaken die het "Handvest van de Democratie" van SAARC als cruciaal bestempelt voor het opbouwen van een democratie.

Over de Jalal Foundation

De Jalal Foundation heeft als doelstelling Afghaanse vrouwen te promoten, mondig te maken, kennis bij te brengen en te informeren door hen wegwijs te maken in mensenrechten, gender-problemen en leiderschap. De programma's van de stichting zorgen voor het onderwijzen en opleiden van vrouwen, helpen hen levens- en beroepsvaardigheden te ontwikkelen om een toekomst na het conflict op te bouwen,  creëren  een platform voor vrouwen om zich uit te drukken in de media en promoten vrede en vrouwenrechten.

Neem voor meer informatie contact op met Paulo Casaca, +32474813815 of António Cruz +32474067357

Mediacontact
Paulo Casaca, uitvoerend directeur, Tel +32474813815
Antonio Cruz, programmadirecteur, Tel +32474067357
South Asia Democratic Forum
E-mail: info@sadf.eu

BRON South Asia Democratic Forum