Aflossing Fannie Mae

20 Feb, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 20 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  Hoofd-     Type   Rente-    Verval-        Aflossings- 
   som   waardepapier  voet     datum    CUSIP    datum

     
  $ 100.000.000  MTN   3,750%   2 september 3136F9C84  2 maart
                     2010           2009
   $ 50.000.000  MTN   3,125%   2 december  3136F9Q63  2 maart
                     2010           2009
  $ 100.000.000  MTN   3,250%   2 december  3136F9Q48  2 maart
                     2010           2009
  $ 250.000.000  MTN   4,125%   2 juni    31398ARV6  2 maart
                     2011           2009
  $ 325.000.000  MTN   3,400%   3 maart   31398ANZ1  3 maart
                     2010           2009
   $ 25.000.000  MTNR  3,000%   3 september 3136F86N0  3 maart
                     2010           2009 
  $ 100.000.000  MTN   5,240%   3 maart   3136F7VQ7  3 maart
                     2011           2009
  $ 200.000.000  MTN   4,185%   3 juni    31398ARZ7  3 maart
                     2011           2009
   $ 50.000.000  MTN   3,000%   4 maart   3136F86G5  4 maart
                     2011           2009
   $ 25.000.000  MTN   4,000%   4 maart   3136F86H3  4 maart
                     2013           2009
   $ 25.000.000  MTN   4,000%   4 maart   3136F86B6  4 maart
                     2013           2009
   $ 50.000.000  MTN   4,250%   4 maart   3136F9AE3  4 maart
                     2013           2009
   $ 50.000.000  MTN   4,260%   4 maart   3136F9AC7  4 maart
                     2013           2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae