Aflossing Fannie Mae

15 Sep, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 15 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

  
      Hoofd-   Type   Rente-   Verval-   CUSIP  Aflossings- 
      som  waardepapier voet    datum          datum   
   
                             
  $ 100.000.000  MTN    3,500%  25 juni  3136F9TS2 25 september 
                      2010           2008 
  $ 510.000.000  MTN    4,000%  25 juni  31398ASK9 25 september   
                      2010           2008 
   $ 25.000.000  MTN    4,100%  25 maart  3136F9DK6 25 september 
                      2013           2008 
  $ 235.000.000  MTN    5,530% 25 september 3136F8SV8 25 september 
                      2014           2008 
  $ 100.000.000  MTN    5,965% 25 september 31398AHC9 25 september 
                      2017           2008 
  $ 105.000.000  MTN    5,730%  25 maart  3136F5HG9 25 september 
                      2019           2008 
   $ 50.000.000  MTN    6,500%  25 juni  3136F8NY7 25 september 
                      2027           2008 
   $ 7.975.000  FINP    5,250%  12 maart  3135A04X4 25 september 
                      2015           2008 

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae