Aflossing Fannie Mae

14 Aug, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, August 14 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-   Type   Rente-   Verval-    CUSIP   Aflossings- 
    som  waardepapier voet    datum           datum  

   US$ 5.716.000 FINP 3,000% 26 augustus 2011 3135A1LB1 26 augustus 2009
   US$ 10.000.000 MTN  5,450% 24 augustus 2011 3136F7T98 24 augustus 2009
   US$ 25.000.000 MTN  5,360% 24 augustus 2012 3136F8RS6 24 augustus 2009
  US$ 280.000.000 MTN  6,120% 24 augustus 2027 31398AGF3 24 augustus 2009
  US$ 300.000.000 MTN  3,530% 25 augustus 2010 3136F9B36 25 augustus 2009
  US$ 125.000.000 MTN  3,800% 25 februari 2011 3136F9B28 25 augustus 2009
   US$ 30.000.000 MTN  2,500% 25   mei 2012 3136FHUJ2 25 augustus 2009
   US$ 25.000.000 MTN  3,570% 26 augustus 2011 3136F9AK9 26 augustus 2009
  US$ 615.000.000 MTN  4,000% 26 augustus 2011 31398ATM4 26 augustus 2009
  US$ 300.000.000 MTN  4,080% 26 augustus 2011 31398ATP7 26 augustus 2009
   US$ 20.000.000 MTN  3,700% 26 februari 2013 3136F83G8 26 augustus 2009
   US$ 50.000.000 MTN  6,050% 26 augustus 2024 3136F6AS8 26 augustus 2009
   US$ 25.000.000 MTN  6,100% 26 augustus 2024 3136F6BQ1 26 augustus 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae