Aflossing Fannie Mae

09 Jun, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, June 9 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

   Hoofd-    Type  Rente-  Verval-      CUSIP  Aflossings- 
    som  waardepapier  voet   datum            datum

   $ 6.749.000  FINP  4,000% 19 december 2012 3135A1HR1 19 juni 2009
   $ 10.000.000  MTN  4,460%  19 juni 2012  3136F9VD2 19 juni 2009
  $ 150.000.000  MTN  4,300%  19 juni 2013  3136F3YW0 19 juni 2009
  $ 100.000.000  MTN  4,500%  19 juni 2013  3136F9SP9 19 juni 2009
   $ 25.000.000  MTN  4,750% 19 december 2013 3136F8YP4 19 juni 2009
   $ 15.000.000  MTN  5,340%  19 maart 2014  3136F8HH1 19 juni 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae