Aflossing Fannie Mae

12 Feb, 2010, 18:32 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

  
   Hoofd-    Type   Rente-  Verval-  CUSIP   Aflossings- 
    som   waardepapier  voet   datum          datum
  ------------ -------- ------ ----------- --------- -----------
   $ 50.000.000  MTN  3,300% 22 feb 2012 3136F82S3 22 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  4,600% 22 feb 2017 3136F85F8 22 feb 2010
   $ 50.000.000  MTNR  4,500% 22 feb 2018 3136F82M6 22 feb 2010
   $ 40.000.000  MTNR  4,500% 22 feb 2018 3136F83L7 22 feb 2010
   $ 15.000.000  MTN  4,660% 22 feb 2018 3136F84K8 22 feb 2010
   $ 10.000.000  MTNR  5,000% 22 feb 2023 3136F83M5 22 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  5,120% 23 feb 2018 31359MQX4 23 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  5,120% 23 feb 2018 31359MQW6 23 feb 2010
  $ 300.000.000  MTN  0,000% 23 feb 2039 3136FHBD6 23 feb 2010
  $ 137.000.000  MTN  0,000% 23 feb 2039 3136FHBC8 23 feb 2010
   $ 15.000.000  MTN  1,250% 24 feb 2011 3136FHBZ7 24 feb 2010
  $ 100.000.000  MTN  1,800% 24 feb 2012 3136FH7H2 24 feb 2010
  $ 150.000.000  MTN  2,330% 24 feb 2012 3136FHCG8 24 feb 2010
  $ 200.000.000  MTN  2,300% 24 aug 2012 3136FH4P7 24 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  3,375% 24 aug 2016 3136FH5W1 24 feb 2010
   $ 25.000.000  MTNR  3,750% 24 aug 2017 3136FH4Z5 24 feb 2010
   $ 50.000.000  MTN  5,750% 24 feb 2025 3136F6C80 24 feb 2010
  $ 290.000.000  MTN  6,110% 24 aug 2027 31398AGD8 24 feb 2010
  $ 103.325.000  MTN  5,850% 24 feb 2028 31398ANN8 24 feb 2010
   $ 50.000.000  MTN  6,060% 24 aug 2029 3136F57L9 24 feb 2010
   $ 15.000.000  MTN  1,250% 25 feb 2011 3136F96Q1 25 feb 2010
   $ 50.000.000  MTN  1,875% 25 feb 2011 3136FHCZ6 25 feb 2010
  $ 100.000.000  MTN  1,625% 25 nov 2011 3136FH7L3 25 feb 2010
   $ 60.000.000  MTN  1,630% 25 nov 2011 3136FJAY7 25 feb 2010
   $ 20.000.000  MTN  2,910% 25 feb 2013 3136FHAE5 25 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  4,000% 25 feb 2013 3136FHCL7 25 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  4,000% 25 feb 2014 3136F84W2 25 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  4,200% 25 feb 2015 3136F84H5 25 feb 2010
   $ 25.000.000  MTN  3,250% 25 aug 2016 3136FH4Q5 25 feb 2010
   $ 25.000.000  MTNR  5,000% 25 feb 2028 3136F84X0 25 feb 2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae