Aflossing Fannie Mae

12 Mei, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

   Hoofdsom    Type   Rente-   Verval-    CUSIP  Aflossings- 
         waardepapier voet    datum           datum
   $ 25.000.000  MTN    5,020%  22 augustus  3136F7JR9 22 mei 2009
                      2012
   $ 25.000.000  MTN    4,125%  22 februari  3136F83X1 22 mei 2009
                      2013
   $ 50.000.000  MTN    4,300%  22 februari  3136F85U5 22 mei 2009
                      2013
   $ 25.000.000  MTNR   4,000%  22 augustus  3136F82E4 22 mei 2009
                      2013
  $ 100.000.000  MTN    4,375%  22 augustus  3136F84T9 22 mei 2009
                      2018
   $ 25.000.000  MTNR   4,000%  22 februari  3136F82V6 22 mei 2009
                      2017
   $ 50.000.000  MTN    5,210%  22 februari  3136F83S2 22 mei 2009
                      2018
  $ 125.000.000  MTN    5,300%  22 februari  3136F85R2 22 mei 2009
                      2018
  $ 150.000.000  MTN    6,500%  22 augustus  3136F8RA5 22 mei 2009
                      2022
  $ 100.000.000  MTN    5,550%  22 februari  3136F82Z7 22 mei 2009
                      2023
   $ 25.000.000  MTNR   5,250%  22 mei 2023  3136F9RA3 22 mei 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae