Aflossing Fannie Mae

08 Maa, 2010, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 8, 2010 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type  Rente-   Verval-          Aflossings- 
    som   waardepapier voet    datum      CUSIP   datum
  
  US$ 10.000.000  MTN  3,700%  18 maart 2013  3136F9DF7 18 maart 2010
  US$ 27.000.000  MTN  3,700%  18 maart 2013  3136F9DG5 18 maart 2010
  US$ 30.000.000  MTNR 2,000% 18 december 2014  3136FHYD1 18 maart 2010
  US$ 40.000.000  MTN  4,000%  18 maart 2024  3136FHEQ4 18 maart 2010
  US$ 25.000.000  MTN  4,000% 18 september 2024 3136FJBY6 18 maart 2010
  US$ 25.000.000  MTNR 4,500% 18 september 2024 3136FJBK6 18 maart 2010
  US$ 10.000.000  MTN  5,800% 18 december 2026  3136F8AU9 18 maart 2010
  US$ 186.000.000 MTN  0,000%  18 maart 2039  3136FHEH4 18 maart 2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae