Aflossing Fannie Mae

10 Feb, 2010, 18:35 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 10 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
   Hoofd-    Type    Rente-   Verval-        Aflossings- 
    som  waardepapier voet     datum    CUSIP   datum
  -----------  -------- -------  ------------- -----  ---------------
                    20 februari        20 februari
   US$ 105.000.000  MTN  3,580%    2015   3136FHCC7    2010
                    20 mei          20 februari
   US$ 65.000.000  MTN  3,000%    2016   3136FHNW1    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 25.000.000  MTN  4,000%    2019   3136FHAN5    2010
                    20 mei          20 februari
   US$ 50.000.000  MTN  3,250%    2019   3136FHMY8    2010
                    20 augustus        20 februari
   US$ 35.000.000  MTNR  5,100%    2020   3136F83F0    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 55.700.000  MTN  4,000%    2024   3136FHAZ8    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 115.000.000  MTN  4,000%    2024   3136FHAG0    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 25.000.000  MTN  4,250%    2024   3136FHBG9    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 40.000.000  MTNR  4,250%    2024   3136FHAP0    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 40.000.000  MTN  4,500%    2024   3136FHAR6    2010
                    20 februari        20 februari
   US$ 185.000.000  MTN  5,100%    2024   3136F97E7    2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae