Aflossing Fannie Mae

12 Dec, 2008, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-  Verval-     CUSIP  Aflossings- 
     som   waardepapier voet   datum           datum

  US$ 1.000.000.000 MTN  4,400% 22 december 2010 31398AKV3 22 december
                                  2008
   US$ 250.000.000 MTN  5,500% 22 december 2015 31359MZS5 22 december
                                  2008
    US$ 50.000.000 MTN  4,150% 23 juni 2010   3136F9WH2 23 december
                                  2008
    US$ 80.000.000 MTN  4,370% 23 december 2010 3136F9WG4 23 december
                                  2008
   US$ 100.000.000 MTN  3,500% 23 juni 2011   3136F9YG2 23 december
                                  2008
    US$ 50.000.000 MTN  4,000% 23 december 2011 3136F9TV5 23 december
                                  2008
   US$ 250.000.000 MTN  4,300% 24 december 2009 31398AKU5 24 december
                                  2008

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae