Aflossing Fannie Mae

15 Feb, 2008, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 15 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse Dollars tenzij anders aangegeven.)

   Hoofdsom   Type-  Rente-  Verval-           Aflossings- 
         waarde- voet    datum     CUSIP     datum
         papier                           
  $6.370.000   FINP 5,000% 28 februari 2011 3135A0K65 28 februari 2008 
  $25.000.000  MTNR 4,000% 25 februari 2014 3136F46P4 25 februari 2008 
  $25.000.000  MTNR 4,250% 27 februari 2014 3136F5AZ4 27 februari 2008 
  $25.000.000  MTNR 4,500% 26 augustus 2010 3136F56F3 26 februari 2008 
  $19.500.000  MTNR 4,000% 25 februari 2014 3136F5AK7 25 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,000% 26 februari 2014 3136F5BF7 26 februari 2008 
  $1.000.000.000 MTN  5,300% 26 februari 2010 31359M5N9 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,500% 28 februari 2011 3136F7Y50 28 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,170% 25 augustus 2008 3136F6E21 25 februari 2008 
  $30.000.000  MTN  5,740% 28 augustus 2012 3136F7X28 28 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,480% 26 augustus 2009 3136F5AM3 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,290% 28 mei   2009 3136F6NK1 28 februari 2008 
  $4.055.000   MTN  4,500% 26 februari 2010 3136F23S5 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,500% 26 februari 2010 3136F6AZ2 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,500% 25 februari 2010 3136F6B65 25 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,020% 26 augustus 2008 3136F4CD4 26 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,000% 26 augustus 2008 3136F6BL2 26 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,700% 25 augustus 2010 3136F6C72 25 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  5,875% 28 augustus 2013 3136F7X36 28 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,000% 25 mei   2011 3136F67G8 25 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,770% 26 november 2010 3136F6AY5 26 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,070% 27 februari 2009 3136F3AB2 27 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,750% 26 november 2010 3136F6AQ2 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,000% 26 februari 2009 3136F5AF8 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,250% 25 mei   2012 3136F66L8 25 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  4,860% 25 augustus 2011 3136F6C64 25 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,850% 26 augustus 2011 3136F6C23 26 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,800% 25 augustus 2011 3136F6A90 25 februari 2008 
  $25.000.000  MTN  4,540% 28 februari 2011 3136F3SL1 28 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,000% 28 november 2014 3136F6NU9 28 februari 2008 
  $150.000.000  MTN  5,125% 27 februari 2013 3136F24E5 27 februari 2008 
  $250.000.000  MTN  5,000% 27 februari 2013 3136F3AJ5 27 februari 2008 
  $391.775.000  MTN  6,000% 28 februari 2017 31359M5J8 28 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,250% 26 augustus 2019 3136F6AL3 26 februari 2008 
  $50.000.000  MTN  5,500% 27 februari 2020 3136F6G60 27 februari 2008 
  $10.000.000  MTN  5,720% 28 augustus 2017 3136F2ES3 28 februari 2008 

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae