Aflossing Fannie Mae

18 Aug, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, August 18 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-  Verval-    CUSIP    Aflossings- 
    som   waardepapier voet   datum           datum

    US$ 355.000  FINP  4,250%  28 februari  3135A1LC9  28 augustus 
                    2014            2009
  US$ 300.000.000  MTN  5,360%  28 augustus  31398AGN6  28 augustus 
                    2012            2009
   US$ 75.000.000  MTN  3,000%  28 mei    3136FHRZ0  28 augustus 
                    2014            2009
   US$ 25.000.000  MTN  5,470%  28 augustus  3136F8RW7  28 augustus 
                    2014            2009
   US$ 55.000.000  MTN  5,720%  28 augustus  3136F7W52  28 augustus 
                    2014            2009
   US$ 20.000.000  MTN  5,720%  28 augustus  3136F8RY3  28 augustus 
                    2017            2009
   US$ 25.000.000  MTN  6,000%  28 augustus  3136F8RR8  28 augustus 
                    2017            2009
   US$ 50.000.000  MTN  5,500%  28 februari  3136F6B40  28 augustus 
                    2020            2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae