Aflossing Fannie Mae

01 Apr, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 1 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsom aflossen voor de volgende effectenemissie op de hieronder aangegeven aflossingsdatum tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
   Hoofdsom   Type Rentevoet   Verval-    CUSIP   Aflossings- 
        Waardepapier      datum           datum 

   US$6.115.000 FINP 5,000% 11 oktober 2011  3135A0Q51 11 april 2008 
   US$50.000.000 MTN  6,000% 11 oktober 2011  3136F73Y1 11 april 2008 
  US$250.000.000 MTN  5,630% 11 april 2012   31359M7S6 11 april 2008 
   US$19.329.000 FINS 4,000% 19 augustus 2016 3136F56M8 11 april 2008 
   US$15.000.000 MTN  5,500%  7 april 2021   3136F7WY9 11 april 2008 

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het jaar 2008 markeert het 70e jaar dat we actief zijn op de Amerikaanse woningmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae