Aflossing Fannie Mae

12 Jun, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, June 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

    Hoofd-   Type   Rente-   Verval-         Aflossings- 
     som  waardepapier voet    datum     CUSIP    datum

   $ 80.000.000  MTN   3,000%   22 juni   3136F9Y56   22 juni 
                    2011            2009
   $ 75.000.000  MTN   5,500%   22 juni   3136F7F44   22 juni 
                    2011            2009
   $ 50.000.000  MTN   3,250%   22 december 3136F9Y31   22 juni 
                    2011            2009
   $ 25.000.000  MTN   3,375%   22 juni   3136F9Y64   22 juni 
                    2012            2009
   $ 55.000.000  MTN   2,000%   23 december 3136F92C6   23 juni 
                    2010            2009
   $ 10.000.000  MTN   2,500%   23 december 3136F9Z22   23 juni 
                    2010            2009
   $ 25.000.000  MTN   4,000%   23 december 3136F9VL4   23 juni 
                    2010            2009
   $ 100.000.000  MTN   2,000%   23 september 3136FHEK7   23 juni 
                    2011            2009
   $ 50.000.000  MTN   4,000%   23 december 3136F9UJ0   23 juni 
                    2011            2009
   $ 30.000.000  MTN   4,260%   23 december 3136F9UY7   23 juni 
                    2011            2009
   $ 25.000.000  MTN   4,260%   23 december 3136F9VA8   23 juni 
                    2011            2009
   $ 80.000.000  MTNR  1,790%   24 juni   3136F92G7   24 juni 
                    2010            2009
   $ 100.000.000  MTN   3,875%   24 juni   3136F9VQ3   24 juni 
                    2010            2009
   $ 25.000.000  MTN   3,600%   24 december 3136F9UF8   24 juni 
                    2010            2009
   $ 200.000.000  MTN   2,060%   24 maart   31398AWC2   24 juni 
                    2011            2009
   $ 250.000.000  MTN   4,000%   24 juni   3136F9UP6   24 juni 
                    2011            2009
   $ 500.000.000  MTN   4,250%   24 juni   31398ASL7   24 juni 
                    2011            2009
   $ 100.000.000  MTN   4,300%   24 juni   3136F9VP5   24 juni 
                    2011            2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae