Aflossing Fannie Mae

22 Feb, 2010, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 22, 2010 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-     Type   Rente-  Verval-        Aflossings- 
     som    waardepapier  voet   datum    CUSIP    datum

  US$ 2.000.000.000  MTN  2,000% 4 maart 2011 3136FHCQ6 4 maart 2010
  US$ 5.000.000.000  MTN  2,040% 4 maart 2011 31398AVN9 4 maart 2010
  US$ 25.000.000    MTN  2,250% 4 sept. 2012 3136FH7B5 4 maart 2010
  US$ 100.000.000   MTN  2,250% 4 sept. 2012 3136FJAQ4 4 maart 2010
  US$ 200.000.000   MTN  2,465% 4 sept. 2012 3136FH5S0 4 maart 2010
  US$ 150.000.000   MTN  3,200% 4 maart 2014 3136FHCH6 4 maart 2010
  US$ 25.000.000    MTN  5,400% 4 sept. 2014 3136F8SF3 4 maart 2010
  US$ 50.000.000    MTN  5,500% 4 maart 2024 3136F5BP5 4 maart 2010
  US$ 100.000.000   MTN  0,000% 4 maart 2039 3136FHEA9 4 maart 2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae